"pyörällä pääsee"

Yksityistiet

Tällä hetkellä kaupungin rekisterissä olevia yksityisteitä on noin 1000 km. Yksityistiet voivat olla järjestäytymättömiä tai järjestäytyneitä. Järjestäytymättömiin teihin kuuluvat rasite- tai keskinäisiin sopimuksiin perustuvat tiet. Järjestäytyneet tiekunnat on perustettu Maanmittauslaitoksen tietoimituksella tai tielautakunnan toimituksella.

Yksityistieasioissa kaupunki

  • antaa neuvontaa ja opastusta
  • avustaa yksityistietä kunnossapidossa ja perusparannushankkeissa vuosittain kaupunkirakennelautakunnassa päätettyjen avustusperusteiden puitteissa
  • voi olla yksityistien osakkaana
  • hoitaa tiejaoston eli tielautakunnan ominaisuudessa Yksityistielaissa 358/1962 sille säädettyjä velvoitteita.

Yksityisteiden toiminnan tueksi

Pääsääntöisesti yksityisteiden käyttäjät kykenevät sopimaan asioista keskenään. Järjestäytyneen tien asiat päätetään kokouksissa äänestämällä ja järjestäytymättömän tien asioista käyttäjät voivat sopia keskenään suullisesti tai kirjallisesti.

Alla pohja kirjalliseen sopimukseen ja linkki yksityistielakiin, sekä muita hyviä linkkejä liittyen yksityisteihin

Sopimus yksityistien käyttämisestä, lomakepohja (doc) (pdf)

Yksityistielaki

Tieyhdistyksen yksityistieoppaat

Tieyhdistyksen yksityistielomakkeita

Tieyhdistyksen julkaisu: Yksityisteiden tienkäytön pelisäännöt (pdf)

Päivitetty 29.08.2017

Lisätietoja yksityisteihin liittyvissä asioissa saa kaupunkirakennepalvelusta ja kaupungin palvelupisteiltä.

Kaupunkirakennepalvelut
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

sähköposti: etunimi.sukunimi@joensuu.fi

tiekuntien hallinnollinen neuvonta ja tiejaoston toimitusasiat
Laura Pekki
Ympäristötarkastaja
044 576 7220

avustusasiat ja pysyvien liikenteenohjauslaitteiden asettaminen
Hanna Hirvonen
yhdyskuntainsinööri
050 354 0567

kaupunki yksityistieosakkaana
Tarja Koponen
Tontti-insinööri
0500 576037

Enon palvelupiste
Kunnantie 2
81200 Eno
013 337 7688

Kiihtelysvaaran palvelupiste
Aprakkatie 2
82140 Kiihtelysvaara

Riitta Nuutinen
toimistosihteeri
050 310 9484

Pyhäselän palvelupiste
Lastaustie 2
82200 Hammaslahti

Mirjami Piiroinen
toimistosihteeri
050 310 9482

Tuupovaaran palvelupiste
Virastotie 10
82730 Tuupovaara

Jouni Turunen
toimistosihteeri
013 337 3446