"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

kuvakaruselli_nettisivuille.jpg

Kaupungin verkkosivut uudistuvat

Uudistuksessa korostuu ajankohtaisten asioiden esille nostaminen, palvelujen löydettävyys ja mobiilisoveltuvuus. Sivut julkaistaan tammikuun 2019 lopussa.

Verkkosivujen betaversio on julkaistu

Verkkosivujen betaversio on julkaistu osoitteessa http://joensuu.arcusys.fi/. Virallisesti uudet sivut julkaistaan tammikuun 2019 lopussa.

Uudet sivut eivät ole vielä valmiit. Sivuilla on tällä hetkellä auki kolme palveluita esittelevää osiota:

  • Sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Asiointi sekä
  • Kaupunki ja hallinto.

Uusia osioita julkaistaan sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Julkaisematta on vielä: Asuminen ja ympäristö, Kulttuuri ja vapaa-aika, Päivähoito ja koulutus sekä Työelämä ja yrittäjyys.

Uudistustyötä tehty yhdessä kaupunkilaisten kanssa

Sivuston uusistustyötä on tehty hyödyntäen joensuu.fi-sivuston analytiikkaa, kaupunkilaiskyselyitä ja erilaisia työpajoja.

Kaupunkilaiset osallistuivat sivujen alkuvaiheen suunnitteluun keväällä 2018 antamalla palautetta sivujen ulkoasusta ja rakenteesta. Asiakaskyselyssä suunnitelmille saatiin arvosana seitsemän. Kaupunkilaisilta saatu palaute auttoi kehittämään sivustoa ja sen pohjalta esimerkiksi sivujen ulkoasuun tehtiin muutoksia.

Verkkosivu-uudistukseen on osallistunut kaikkiaan yli 200 kaupungintyöntekijää.

 
 
 

Päivitetty 13.12.2018