"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta.

Vammaisneuvosto toimii yhteistyöelimenä sairaiden ja vammaisten sekä heidän järjestöjensä ja kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Neuvoston toimintaa ohjaa vammaispalvelulaki ja valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE.

Joensuun kaupungin vammaisneuvoston toimintamuodot:

  • noin 10 kokousta vuodessa
  • vammaispoliittisen ohjelman tekeminen ja päivittäminen
  • yhteistyö eri hallintokuntiin
  • yhteistyö järjestöjen ja muunmuassa seurakunnan ja Kelan kanssa
  • aloitteiden tekeminen kaupunginhallitukselle
  • lausuntojen antaminen
  • koulutuksiin osallistuminen
  • seminaarit, yleisö- ja ajankohtaistapahtuma.

Joensuun kaupungin vammaisneuvoston
puheenjohtaja
:
Liisa Karvinen
Puh. 050 324 2361
liisa.karvinen@kolumbus.fi

Vammaisneuvoston jäsenet

Päivitetty 24.09.2018

Säännöt, muistioita ja raportteja

VAMMAISNEUVOSTO

Puheenjohtaja
Liisa Karvinen
Puh. 050 324 2361
liisa.karvinen@kolumbus.fi

Sihteeri
Pertti Virolainen
Puh. 050 447 1162
pertti.virolainen@joensuu.fi