"Henkilökohtaisia työllisyyspalveluita"

Työllisyyspalvelut

Kaupungin työllisyydenhoidon tavoitteet käsitellään vuosittain kaupunginvaltuustossa talousarvioon ja -suunnitelmaan liittyen.

Kaupungin työllisyyspolitiikan painopisteet ovat vuonna 2017

 1. alle 25–vuotiaiden, nuorten työllistämisessä ja aktivoinnissa,
 2. työmarkkinatukilaskulle nousun ehkäisemisessä eli tukea työllistymiseensä tarvitsevien henkilöiden aktivoinnissa sekä
 3. työmarkkinatuen kuntaosuutta saavien henkilöiden ohjaamisessa soveltuviin työllisyyspalveluihin.

Henkilöstöpalveluihin kuuluva työllisyyspalvelut koordinoi kaupungin työllisyyspalvelujen kehittämistä ja työllisyydenhoidon yhteistyön edistämistä.

Työllisyyspalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 ovat

 • Työttömien henkilöiden yhteisarviointeja ja palveluohjausta tehostetaan yhdessä Te-toimiston kanssa
 • Työllistämme tai mahdollistamme työtä noin 400 henkilölle.
 • Tavoitteemme on mahdollistaa aktivointitoimena kuntouttavaa työtoimintaa keskimäärin 300 työmarkkinatuen kuntaosuutta saavalle henkilölle kuukaudessa.
 • Toimimme mahdollisimman tavoitteellisesti ja aktiivisesti maakunnallisessa    työvoima- ja yrityspalvelukokeilussa
 • Osallistumme tavoitteellisesti muiden toimijoiden työllisyyttä edistäviin hankkeisiin sekä pyrimme hakemaan hankerahoitusta työllisyyden hoitamisen painotusten mukaisesti
 • Tarkastelemme yhdessä Nuorisoverstaan kanssa heidän toimintaansa    kaupungin keskeisten nuorten työllisyyteen liittyvien tavoitteiden suuntaiseksi.
 • Tehostamme työllistymismahdollisuuksia myös julkisten hankintojen sosiaalisten kriteereiden avulla.
 • Tarjoamme kesätyötä noin 200 joensuulaiselle koululaiselle ja opiskelijalle.
Päivitetty 01.03.2017

Mitäs tykkäsit?

Auta meitä palvelemaan paremmin. Anna kommenttisi sivuston toimivuudesta!

Haluaisitko antaa myös kirjallista palautetta?

Kyllä vain! Ei tällä kertaa.

Kiitoksia palautteestasi!