"Rakennetaan"

Tonttihaku

Vapaana olevia tontteja voi hakea 15.3. lähtien sähköisen haun kautta karttapalvelusta. Hakemuksen voivat jättää kaikki joilla ei ole tällä hetkellä Joensuun kaupungin luovuttamaa rakentamatonta omakotitonttia.

Hakemuksia käsitellään sitä mukaa kun hakemuksia saapuu.

Tontteja koskevat asemakaavamääräykset ja muut rakentamisohjeet ovat liitettyinä  nettisivuillamme eri kaupunginosien yhteyteen. Tonteilla voi aloittaa rakennustyöt 15.5.2017 alkaen.

Karhunmäen alueelta on katsottu tarkoituksenmukaiseksi velvoittaa kortteleihin 78, 80, 81, 82 ja 91 rakentavat liittymään kaukolämpöverkostoon, mikäli verkosto rakennetaan samanaikaisesti muun kuntatekniikan kanssa. Kaukolämpöön liittymisvelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta uudisrakennukseen, jonka pääasiallisena lämmitysjärjestelmänä on uusiutuviin energialähteisiin perustuva vähäpäästöinen lämmitysjärjestelmä tai uudisrakennukseen, jonka laskennallinen lämpöhäviö on enintään 60 % rakennuksille määritetystä vertailulämpöhäviöstä.

Mikäli em. kortteleihin rakentava ei liity kaukolämpöverkostoon, eikä hän voi  osoittaa MRL 57 a §:n tarkoittamia perusteita muun vähäpäästöisemmän energiamuodon käyttämiselle, peritään häneltä 4.000 euron sopimussakko. Sakosta sovitaan tonttia koskevassa vuokrasopimuksessa tai kauppakirjassa.

Tontin hakijoiden on syytä tutustua huolellisesti hakumateriaaleihin ja tontteihin ennen hakemuksen jättämistä. Yhdestä kotitaloudesta voi jättää vain yhden hakemuksen. Tontteja voi hakemukseen laittaa useampia.


Tontteja haetaan seuraavasti:

  •       Tonttien hakemiseen pääsee valitsemalla tontin tiedoista Hae tonttia
  •       Useampia tontteja voi liittää samaan hakemukseen. Useampaa tonttia hakiessaan hakijan tulee järjestää valitsemansa tontit haluamaansa tärkeysjärjestykseen
  •       Kaikki hakijat lisätään hakemukseen toiminnolla Lisää uusi hakija. Hakijoiden tulee tehdä vahva tunnistautuminen (esim. pankkitunnuksilla) ennen hakemuksen lähettämistä
  •        Hakemus toimitetaan käsiteltäväksi toiminnolla Lähetä hakemus
  •       Jos hakemuksen tekemisen kanssa on ongelmia kannattaa ottaa yhteyttä Marita Viljakaiseen puh. 050 361 1905


Hakija saa antamaansa sähköpostiinsa varmistuksen hakemuksen saapumisesta. Hakija voi selata lähettämiään hakemuksia ja seurata hakemusten tilaa kirjautumalla hakupalveluun sähköpostiin tulleesta linkistä. Hakija saa antamaansa sähköpostiin tiedon tonttivarauksesta ja myöhemmin postitse saapuu varausmaksulasku.

Hakijana tulee olla henkilöt tai yritykset,  joiden nimiin vuokrasopimus tai kauppakirja myöhemmin tehdään, lisäksi pyydämme myös ilmoittamaan omistusosuudet jos hakijana esim. useampi henkilö. Tonttivarauksia ei myöskään vaihdeta.

Varauslasku  500 euroa, tulee hakemuksen hyväksynnän jälkeen postissa. Tonttivaraus  vahvistuu kun varausmaksu on maksettu viimeistään eräpäivänä, muutoin tehty varauspäätös raukeaa välittömästi. Kyseinen varausmaksu lasketaan kuuluvaksi kauppahintaan, jos tontin varaaja ostaa tontin omakseen. Vuokrattaessa varausmaksua ei hyvitetä.

Tieto vuokraus- / myyntipäätöksistä postitetaan varaajille ja ilmoitetaan milloin sopimustaan voi tulla allekirjoittamaan. Vuokrasopimuksen alkamisajasta kannatta olla yhteydessä Marita Viljakaiseen puh. 050 361 1905.

    
Lisätietoja tonteista ja hakemisesta saa kaupunkirakennepalveluista,

Marita Viljakaiselta, puh. 050-361 1905
käyntiosoite: Carelicum, Koskikatu 7 A, 3. krs, 80100 Joensuu

sähköposti: marita.viljakainen@jns.fi

(sijainen Matti Toivanen, puh. 050-5530406)
os. Muuntamontie 5, 80100 Joensuu

 

Päivitetty 02.05.2017

YHTEYSTIEDOT

Marita Viljakainen
Kiinteistösihteeri
Puh. 050 361 1905

marita.viljakainen@jns.fi

Käyntiosoite: Koskikatu 7 A, 3. krs

Paikalla varmimmin: 

ma–ti  klo 9.00–11.30 ja 13.00–15.00

ke  klo 9.00–12.00

to–pe  klo 9.00–11.30 ja 13.00–15.00

Myös muina aikoina, mutta varmista puhelimitse paikalla olo!

Postiosoite: Torikatu 21 C, 3. krs, 80100 Joensuu

 

RAKENTAMISEN YHTEYSTIETOJA

 

Mitäs tykkäsit?

Auta meitä palvelemaan paremmin. Anna kommenttisi sivuston toimivuudesta!

Haluaisitko antaa myös kirjallista palautetta?

Kyllä vain! Ei tällä kertaa.

Kiitoksia palautteestasi!