"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Kaupunginhallituksen toimikunnat

Kaupunginhallitus on asettanut sisäisen tarkastuksen ja taloustoimikunnat.

Sisäisen tarkastuksen toimikunta

Sisäisen tarkastuksen toimikunnan tehtävänä on huolehtia sisäisen valvonnan järjestämisestä ja käsitellä sisäisen tarkastuksen vuosiraportti. Toimikunnan tehtävät on määritelty tarkemmin sisäisen tarkastuksen toimikunnan ja -yksikön toimintasäännössä.

Sisäisen tarkastuksen toimikunnan puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ja esittelijä/sihteerinä tarkastuspäällikkö Timo Manninen.

Sisäisen tarkastuksen toimikunta 2015 - 2016

Heikura Aino, varajäsen Jormanainen Laura
Keskisalo Pentti, varajäsen Tahvanainen Ville
Paukku Saara, varajäsen Hattunen Jenna
Savolainen Kari, varajäsen Tielinen Ari

Taloustoimikunta

Taloustoimikunnan tehtävänä on valmistella kaupunginhallitukselle esitys valtuustokauden mittaisista toimenpiteistä, joilla tilikauden tulos voidaan nostaa vuositasolla positiiviseksi ja velkaantuminen voidaan pysäyttää tai sen kasvua hillitä merkittävästi.

Taloustoimikunnan jäsenet ovat Kauppinen Markku, Keskisalo Pentti, Törmälä Anssi ja Wihonen Jussi.

Päivitetty 17.05.2016