"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Kaupunginhallituksen toimikunnat

Kaupunginhallitus on asettanut sisäisen tarkastuksen toimikunnan.

Sisäisen tarkastuksen toimikunta

Sisäisen tarkastuksen toimikunnan tehtävänä on huolehtia sisäisen valvonnan järjestämisestä ja käsitellä sisäisen tarkastuksen vuosiraportti. Toimikunnan tehtävät on määritelty tarkemmin sisäisen tarkastuksen toimikunnan ja -yksikön toimintasäännössä.

Sisäisen tarkastuksen toimikunnan puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ja esittelijä/sihteerinä tarkastuspäällikkö Timo Manninen.

Sisäisen tarkastuksen toimikunta 2017–2019

Heinonen Eila, varajäsen Rauma Simo
Ketonen Matti, varajäsen Elonheimo Ville
Kukkonen Pekka, varajäsen Räty Marjatta
Puhakka Paula, varajäsen Kokko Osmo

Päivitetty 17.10.2017