"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Tilakeskus

Tilakeskus vastaa kaupunkikonsernin toimitiloista ja käyttäjien tarvitsemista kiinteistö- ja muista tilapalveluista.

Tilakeskuksen toiminnasta vastaa tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen.

Tilapalvelut vuokraa kaupungin omistamia toimitiloja.
Lisätietoja vuokrattavista toimitiloista saa vuokrapalvelupäällikkö Ari Korhoselta.

Tilakeskuksen tehtävänä on hankkia kaupunkikonsernille tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihen käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja muut tilapalvelut. Tilakeskus vastaa kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta ja arvon säilymisestä sekä tehokkaasta käytöstä.

Päivitetty 03.01.2014