ilmastotori-joensuu-slider-.jpg

Tietoa Ilmastotori-hankkeesta

Kolmevuotinen Joensuun kaupungin ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen -hanke toteutettiin vuosina 2015-2017.

Ilmastotori-hankkeessa kannustettiin Joensuun seudun ja koko Pohjois-Karjalan yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita ilmastomyönteisempään arkeen. Hankkeessa kehitettiin vähähiilisyyttä edistäviä toimintamalleja ja luotiin uutta ilmastoyhteistyötä.

Ilmastotori käynnisti Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkoston, johon liitytään allekirjoittamalla ilmastositoumus. Hanke teki pohjatyön uuden verkoston kehittämiselle, teki sen toimintaa tutuksi ja kannusti seudun yrityksiä ja yhteisöjä mukaan ilmastokumppanuuteen.

Erityisesti pk-yritysten hyödynnettäväksi laadittiin toimialakohtaisia ilmasto-ohjelmia, jotka toimivat alkukartoituksena juuri omaan toimintaan sopivien ilmastotekojen tunnistamiseen. Ilmasto-ohjelmat on laadittu maakuntaohjelman 2014-2017 painopistetoimialoja mukaillen.

Ilmastotori kehitti seudun yrityksille ja yhteisöille myös toisen uudenlaisen yhteistyömallin. Ilmastovastuuhankkeiksi  joilla nimetyillä, vuosittaisilla yhteistyöprojekteilla nostettiin Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteita näkyviksi ja esiteltiin konkreettisia, kaupunkikuvassa näkyviä keinoja, jotka edistävät vähähiilisyyttä. Tutustu esimerkiksi vuonna 2017 toteutettuun ilmastovastuuhankkeeseemme - Niinivaaran kaupunkikosteikkoon.

Ilmastotori-hankkeessa järjestettiin lukuisia kokeiluja, kampanjoita ja teematilaisuuksia, joista jokainen tähtäsi tavalla tai toisella vähähiilisen arjen edistämiseen. Tutustu esimerkiksi Vähähiilinen huhtikuu 2016 -kokeiluumme, jossa viisi joensuulaista kotitaloutta kokeili kuukauden ajan tulevaisuuden kestävää elämäntapaa ja pienensi hiili- ja materiaalijalanjälkiään. Kotitalouksia sparrattiin uusiin arkirutiineihin mm. erilaisilla vähähiilisillä tuote- ja palvelutestauksilla.

________________________________________________________________

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myönsi 18.12.2014 Joensuun kaupungin  ympäristönsuojeluyksikölle hankerahoituksen Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen -hankkeeseen. Kyseessä on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman mukainen hanke, joka toteutettiin 1.1.2015–31.12.2017. Hanketta rahoitettiin myös Joensuun kaupungin kehittämisrahalla (Kehrä).

Päivitetty 25.01.2018
Haluatko tietää lisää Ilmastotori-hankkeesta? Ota yhteyttä Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluun.