"Miun lempiväri on koivunvihreä"

Jätelautakunnan tehtävät ja toiminta

Joensuun alueellinen jätelautakunta on Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin sekä Polvijärven kuntien ja Joensuun kaupungin yhteinen jätehuoltoviranomainen.

Jätehuoltoviranomaisena toimivassa kuntien yhteisessä lautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja sen toiminta alkoi maaliskuussa 2012. Lautakunta vastaa jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä lakisääteisistä viranomaistehtävistä.

Lautakunnan tehtävinä on muun muassa:

  • päätökset kunnallisista jätehuoltomääräyksistä ja päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta
  • jätetaksan hyväksyminen
  • jätemaksujen määrääminen ja maksuunpano
  • jätemaksua koskevien muistutusten käsittely
  • päätökset kunnan jätemaksun maksamisesta ja sen palauttamisesta
  • päätökset järjestetystä jätteenkuljetuksestä.

Jätehuollon kolme toimijaa

Jätehuollon tehtävät on lainsäädännössä jaettu viranomaistehtäviin, valvontatehtäviin sekä palvelutehtäviin. Lautakunnan toimialueella jätehuollon valvontatehtävistä huolehtivat kunkin kunnan omat ympäristönsuojeluviranomaiset ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Ne valvovat mm. roskaamiskiellon ja jätehuoltomääräysten noudattamista sekä jätteenkäsittelyn asianmukaisuutta.

Jätehuollon käytännön palveluista asumisen ja muiden kunnan jätehuoltovastuun piiriin kuuluvien toimijoiden osalta vastaa kunnallinen jätehuoltoyhtiö Puhas Oy. Se mm. järjestää jätteen kuljetuksen ja käsittelyn, vaarallisen jätteen jätehuollon sekä ylläpitää osaa ekopisteistä. Kiinteistön jätehuollon järjestelyistä, esimerkiksi jätteenkeräykseen liittymisestä tai muutoksista jäteastian tyhjennysväliin, ilmoitetaan Puhas Oy:n asiakaspalveluun (puh. 013 318 198).

Jätehuollon palvelutaso

Kuntalaisille tarjottavien jätehuoltopalveluiden vähimmäistaso on määritetty jätehuollon palvelutasossa. Jätelautakunta on hyväksynyt palvelutason vuosille 2014-2015 ja sitä noudatetaan toistaiseksi, kunnes uusi palvelutaso on hyväksytty. Uuden palvelutason laadinta ajalle 2018-21 on käynnissä.

Päivitetty 15.09.2017