Täydennysrakentamisohjelma

Joensuussa on aloitettu täydennysrakentamisohjelman laatiminen. Ohjelma tulee olemaan periaatepaperi siitä, miten kantakaupunkia täydennetään laajentamatta asemakaava-aluetta. Ohjelmatyötä varten kootaan nyt tavoitteita, tarpeita ja lähtökohtia.

Joensuun kantakaupungin täydennysrakentamisella tavoitellaan tiiviimpää ja taloudellisempaa kaupunkirakennetta. Tiiviimmässä kaupungissa matkat ovat lyhyempiä, tekniikan ja liikenteen verkostot suppeampia ja tehokkaammassa käytössä, ja palvelut ovat paremmin saavutettavissa. Valmisteilla oleva täydennysrakentamisohjelma täydentää kaupungin strategiaa ja tulee jatkossa ohjaamaan asemakaavoitusta sekä muita toimenpiteitä. Ohjelma on tarkoitus toteuttaa 10 vuoden kuluessa hyväksymisestä.

Lisää aiheesta kaavoituksen sivuilta.

 

Päivitetty 14.10.2016