"Jokaisena päivänä pitäisi kuulla vähintään yksi kaunis laulu, lukea hyvä runo, nähdä jokin oivallinen maalaus ja jos mahdollista, puhua muutamia järkeviä sanoja. "

- Goethe

Taiteen perusopetus Joensuussa

Joensuussa järjestetään taiteen ja kulttuurin opetusta lapsille, nuorille ja opiskeluikäisille. Taiteen perusopetus antaa hyvän pohjan alan ammattiopintoihin. Ammattiin voi opiskella useassa eri oppilaitoksessa.

Joensuun kaupungin alueella on tarjolla monipuolisesti lapsille ja nuorille suunnattua taiteen perusopetusta. Erillisiä opintoja järjestetään myös alle kouluikäisille lapsille. Opetusta järjestetään sekä Joensuun kaupungin toimesta että yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Taiteen perusopetus perustuu hyväksyttyihin opetussuunnitelmiin. Opiskelu tapahtuu joko yleisen tai laajan oppimäärän sisältävän opetussuunnitelman mukaan tavoitteellisesti ja tasolta toiselle edeten. Taiteen perusopetus antaa pohjakoulutusta alan ammattiopintoihin. Samalla tuetaan oppilaan henkistä kasvua sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä.

 

Kuvataide

Joensuun seudun kansalaisopisto
Pekkalankatu 7a, 80260 Joensuu

Käsityötaide

Taito Pohjois-Karjala ry
Koskikatu 1, 80100 Joensuu

Joensuun seudun kansalaisopisto
Pekkalankatu 7a, 80260 Joensuu

Musiikki
Joensuun konservatorio
Rantakatu 31, 80100 Joensuu

Tanssitaide

Nuorisoseura Motora
Papinkatu 5, 80100 Joesuu

Joensuun Tanssiopisto
Kaislakatu 6, 80130 JOENSUU
 
Kaltimontie 5, 80100 Joensuu
 

Näyttämötaide, sanataide ja sirkustaide

Joensuun seudun kansalaisopisto

Päivitetty 19.02.2018