"Bra att veta - till vägledning och för att se sammanhangen"

Vetenskapscentret Joensuu Science Park

Vetenskapscentret Joensuu Science Park har som mål att åstadkomma företagsamhet samt arbetsplatser på hög teknologisk kompetensnivå.

Mot slutet av 1980-talet skedde stora förändringar i samhället, både ekonomiskt och teknologiskt, och delvis som ett resultat av den turbulensen grundades också vetenskapscentret Joensuu Science Park år 1990. Centret, som ligger i det sydvästra hörnet av stadskärnan, har byggnad för byggnad vuxit och utvecklats till en betydande aktör.

Centret har som mål att åstadkomma företagsamhet samt arbetsplatser på hög teknologisk kompetensnivå. Detta sker i samarbete med bl.a. universitetet, yrkeshögskolan, olika forskningsinstitut och utvecklingsenheter samt givetvis affärsvärlden.

Viktiga beståndsdelar för att en idé ska kunna utvecklas till ett framgångsrikt företag är bl.a. tillgång till finansiella, tekniska och kommersiella nätverk, anpassad managementsupport samt en kreativ utvecklingsmiljö med tillhörande kontorsservice.

JOENSUU STAD

Postadress
PB 59
80101 Joensuu

Gatuadress
Rantakatu 20
80100 Joensuu

Telefonväxel
013 267 7111
(från utlandet
+358 13 267 7111)
må–fre kl 8–16