"Bra att veta - till vägledning och för att se sammanhangen"

Trafikförbindelser

Det är lätt att nå Joensuu med flyg, tåg, buss och bil.

Joensuu flygplats finns en dryg mil västerut från centrum. Järnvägsstationen och busstationen ligger bredvid varandra på östra älvstranden i centrum. Avståndet till torget i centrum är 600 meter. Sträckan som går över två forsande älvfåror ger en bra inledande bild av stan.

Lokaltrafiken utgörs av ett rätt täckande nätverk av bussrutter. Bussarna till olika stadsdelar startar vid eller i närheten av Joensuu torg.

Glöm ändå inte möjligheten att cykla. Joensuu har bra cykelleder, och topografin är rätt flack, endast sjukhusbacken Niinivaara på östra sidan om älven i centrum kräver lite extra trampkraft.

Här har du länkarna till de olika transporttjänsternas rutter och tidtabeller:

Flygtidtabellerna (Finnair)
Flygplatsbussen och dess hållplatser:

Tågtidtabellerna (VR)

Allmän busstrafik, tidtabeller

Express-bussarnas tidtabeller

Lokaltrafiken (på engelska)

Alla färdmedel, hela landet
 

JOENSUU STAD

Postadress
PB 59
80101 Joensuu

Gatuadress
Rantakatu 20
80100 Joensuu

Telefonväxel
013 267 7111
(från utlandet
+358 13 267 7111)
må–fre kl 8–16