"Bra att veta - till vägledning och för att se sammanhangen"

Subarktiskt inlandsklimat

Joensuu hör, liksom nästan hela Finland, till den boreala klimatzonen (även kallad den tempererade zonen), enligt Köppens klimatklassificering. Lite preciserat råder i Joensuu ett subarktiskt inlandsklimat.

Golfströmmen i nordvästra Atlanten värmer Östra Finland lite mindre än övriga delar av landet. Joensuu-trakten påverkas om våren av kylan från det ryska inlandet och om hösten av förlängda varma perioder från samma håll. Vintrarna i Joensuu är fortfarande snörika.  

Medeltemperaturen i Joensuu varierar start mellan de olika årstiderna. Mitt i vintern är köldgraderna periodvis lika många som värmegraderna i juli. Nederbörden sommartid är rikligare än den som faller ner som snö vintertid.

Joensuutraktens växtperiod räcker ungefär 155 dagar. Dess längd beror på rådande temperatur (dygnets medeltemperatur ska vara mer än + 5°C).

De sinsemellan så olika årstiderna påverkas givetvis även av dagslängden, av mängden ljus. På sommaren är dagen mycket lång (som längst kring 21 juni – ljust i mer än 20 timmar!), på midvintern i juletider (vintersolstånd 22–23.12) är det mörkt nästan hela dygnet (drygt 19 timmar). Dagen och natten är lika långa kring vår- och höstdagjämning (ca 20 mars och ca 22 september), och detta givetvis inte bara i Joensuu utan över hela jordklotet.

JOENSUU STAD

Postadress
PB 59
80101 Joensuu

Gatuadress
Rantakatu 20
80100 Joensuu

Telefonväxel
013 267 7111
(från utlandet
+358 13 267 7111)
må–fre kl 8–16