"Bra att veta - till vägledning och för att se sammanhangen"

Studiestaden Joensuu

Joensuu är en sann studiestad. Nästan var tredje person du möter på stan hör till den stora gruppen studerande.

Östra Finlands universitets Joensuu-campus, Karelia-yrkeshögskolan, de många läroanstalterna inom Norra Karelens samkommun för utbildning samt ett antal övriga skolor garanterar en intressant och meningsfull studieplats för alla och envar. Hösten 2013 påbörjade 3 300 personer sina studier.

Av de ca 20 000 studerandena i stan är ungefär tusen utlänningar. På universitetet och yrkeshögskolan är utlänningarna särdeles många av de nya, närapå en femtedel.

Joensuus trumf är den vidd och bredd studieområdena har – med allt från fysik och matematik till konst, musik och humaniora. Denna mångfald syns på stan i form av allehanda evenemang och projekt. Stadsförvaltningen har som mål att aktivt samarbeta med de olika lärosätena på orten.

Här nedan kan du bekanta dej med olika lärosäten.

Östra Finlands universitet: www.uef.fi

Karelia-yrkeshögskolan: www.karelia.fi

Yrkesutbildning: www.riveria.fi

Konservatoriet: www.joensuu.fi/konservatorio

Ifall du önskar studera nånting på din fritid kan du se efter vad det lokala medborgarinstitutet bjuder på. Bland mycket annat finns ett stort antal språkkurser och en massa andra kurser, i vissa fall med engelska som undervisningsspråk. Kolla institutets webbsidor här.

Nyttig läsning för studerande finns vidare på följande sidor:
http://www.joensuunelli.fi/en/ (studentbostadsbolaget)
 

JOENSUU STAD

Postadress
PB 59
80101 Joensuu

Gatuadress
Rantakatu 20
80100 Joensuu

Telefonväxel
013 267 7111
(från utlandet
+358 13 267 7111)
må–fre kl 8–16