"Välkommen till stan - här är det bäddat för upplevelser"

Stadskärnan och torget

Det sägs att folk som bor i gränstrakter utvecklar en speciell beredskap för främmande intryck – särskilt om gränsen har dragits om flera gånger under historiens lopp, som i fallet med Joensuutrakten. Det skapar en vaksamhet och en öppenhet för det nya som alltid kan vara en möjlighet. På torget i Joensuu kan man känna av denna historiska influens. Främlingar börjar prata obehindrat med varandra, det hör liksom till.

Joensuu är en livfull och växande stad. Centrum är ett väl fungerande område, lätt att gestalta. Nästan allting av intresse finns i torgets omedelbara närhet.

Stadsbilden domineras av Pielis älv som mäktig flyter genom centrum, ett stenkast från torget, och mynnar ut i Finlands största insjösystem Saimen. Älven är en gammal karelsk handelsrutt som utgjort grunden för stadens utveckling.

Torget, den absoluta mötesplatsen, samlar folk och verksamheter på ett naturligt sätt. Särskilt under det varma halvåret lever torget. Gågatan med sina butiker och allehanda evenemang tangerar torget på väster sida.

Parker finns det gott om alldeles i centrum. Därtill är särskilt hela västra älvstranden en enda lång parkremsa och skön att lustvandra längs. I stadskärnan finns också flera trevliga lekplatser där barnen kan tjoa omkring ett tag. På andra sidan kanalen, mitt i älven, ligger lagunön Ilosaari som tjänar som scen för allehanda äventyr och upptäcktsfärder.

Ilosaari ger flanören i sommarhettan en härlig möjlighet ta sig ett uppfriskande dopp i lagunens lugna vatten. Några steg från Ilosaari, på östra sidan om älven, ligger buss- och tågstationerna.

Den gamla passagerarhamnen är belägen aningen nedströms, genast söder om den långa höga bron över älven. Därifrån avgår sommartid dagligen passagerarfartyg både uppströms längs älven och nedströms ut i Saimen.

Mellan torget och passagerarhamnen ligger ett gammalt trähuskvarter, Taitokortteli, med hantverkare och kulturarbetare, butiker, caféer och utställningar och mycket annat för resenären att uppleva. Några smeder arbetar i sin smedja och säljer sina produkter i tegelbyggnaden på gården. Hantverkskvarteret ger dej en föreställning om hur Joensuu centrum såg ut för bara några årtionden sedan. Ivern att riva trähusstaden nådde sin höjdpunkt på 1960-talet.

Promenerar du vidare nedströms från passagerarhamnen längs den lummiga älvstranden når du efter några ögonblick älvens mynning och Hasanniemi udde där det finns ett café, en båthamn, gamla villor, en lekplats, husdjur som går ute på bete och annat intressant både för barn och vuxna. Ett bra utflyktsmål. Men då är du nog inte längre i stadskärnan. Däremot är du på sätt och vis precis i Joensuu, för namnet betyder uttryckligen älvens mynning. Ibland översätts faktiskt Joensuu, helt inofficiellt, till Åminne.
 

JOENSUU STAD

Postadress
PB 59
80101 Joensuu

Gatuadress
Rantakatu 20
80100 Joensuu

Telefonväxel
013 267 7111
(från utlandet
+358 13 267 7111)
må–fre kl 8–16