"Bra att veta - till vägledning och för att se sammanhangen"

Allehanda fakta för inflyttare

Vi hoppas att du känner dej väl omhändertagen i Joensuu. Här nedan har vi samlat en hel del nyttig information för personer som bosätter sig i Joensuu och Norra Karelen för en kortare eller en längre tid. Det gäller bland annat olika myndighetstjänster, kultur- och fritidstjänster samt basfakta om olika föreningar och mötesplatser.

Joensuu stad producerar tjänster för sina 75 000 invånare och i fråga om vissa tjänster också för folket hela landskapet. Apropå myndigheter och andra tjänsteproducenter gör du klokt om du inför ett besök på förhand meddelar att du önskar få service på t.ex. engelska eller svenska. Kontaktar du någon skriftligen kan du givetvis göra det på ditt eget språk.

Några ord om inflyttare idag

Bara några få procent av den stadigvarande befolkningen i Joensuu är av utländskt ursprung. Den låga siffran är vanlig på mindre orter i Finland. Joensuu stad har sedan 1990-talet haft som mål att öka den kulturella mångfalden.

Årligen tillbringar över tusen utländska studerande en eller två terminer i universitetet, yrkeshögskolan eller andra läroverk i stan. Därtill avlägger ett par hundra studerande grund- eller påbyggnadsexamen vid universitetet.

Europeiska Skogsinstitutet och andra forskningsanläggningar samt ett antal företag i stan anställer numera allt fler utländska personer för kortare och längre perioder.

Ryssarna utgör idag den största gruppen av nykomlingar i Joensuu. Närheten till gränsen förklarar en del av denna invandring som sannolikt fortsätter i ungefär samma takt som under de senaste åren.

Av invånarna i Joensuu år 2013 var antalet personer med utländsk härkomst ungefär 1 800.

Land Antal
Ryssland 868
Estland 99
Somalien 80
Kina 73
Bangladesh 56
Thailand 55
Tyskland 42

övriga,
(bl.a. svenskar, polacker, sydeuropéer, britter, amerikaner, vietnameser)

613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därtill finns årligen ungefär 1 000 utländska medborgare i stan tillfälligt, studerande eller arbetande.

Servicepunkten Silta

Joensuu stad upprätthåller servicepunkten Silta för invandrare. Målet är att genom avgiftsfri rådgivning och annan verksamhet befrämja integreringen i det finländska samhället.

I Siltas utrymmen verkar också bl.a. den lokala Föreningen för socialskydd, Finlands flyktinghjälps projekt Kasvokkain och mångkulturföreningen JoMoni.  

Gatuadress: Koulukatu 24 B
Öppet må–fre kl 9–15

Mötesplatsen Vatakka

Röda Korset upprätthåller mötesplatsen Vatakka för människor från olika kulturer. Vatakka hjälper invandrare att leva i den finländska vardagen. De åtskilliga evenemangen längs med verksamhetsåret är mångskiftande. Kurser i finska ordnas, både för nybörjare och längre hunna.

Gatuadress: Yläsatamakatu 9, 3. vån. (ingång gårdssidan)
Öppet må–fre kl 12–18
Kontakt: tel. 0400 988 574,
verksamhetsledare Suvi Hirvonen, tel. 050 555 3190, suvi.hirvonen@punainenristi.fi

Medborgarhuset

Ett brokigt samlingsställe, med låg tröskel. Medborgarhuset i Joensuu är en mötesplats för allehanda människor och föreningar som använder de hemtrevligt stökiga utrymmena för att träffas och hålla möten. Ett enkelt café finns, och gratis internet. Till ett mycket rimligt pris kan du hyra en cykel både för kortare och längre perioder.

Nödnumret 112

Ring till nödnumret 112 i brådskande nödfall. Brådskande nödfall är när liv, hälsa eller egendom är i fara. När du ringer till nödnumret får du tala med en nödcentraloperatör. Hen ser till att du får den hjälp du behöver.

Nödcentraloperatören kontaktar vid behov:

 • ambulans
 • polis
 • brandkår
 • sjöräddningen
 • en socialarbetare


Nödnumret 112 fungerar överallt i Finland. Du kan ringa till nödnumret gratis från alla telefoner. Du ska inte använda något riktnummer framför 112, utan använd bara de tre siffrorna 112.

Så här ringer du och kallar på hjälp:

 1. Ring numret 112, säg ditt namn.
 2. Berätta vad som har hänt.
 3. Ange möjligast exakt adress och kommunen dit hjälp behövs.
 4. Svara på de frågor de ställer dig.
 5. Om de ber dig göra något, gör det.
 6. Avsluta samtalet först när tillstånd till det ges.

JOENSUU STAD

Postadress
PB 59
80101 Joensuu

Gatuadress
Rantakatu 20
80100 Joensuu

Telefonväxel
013 267 7111
(från utlandet
+358 13 267 7111)
må–fre kl 8–16