"Välkommen till stan - här är det bäddat för upplevelser"

KANSAN~1.JPG
pulmapleit_vaihtuva.jpg

Norra Karelens museum

Vill du få lite grepp om traktens historia för att bättre förstå vad du upplever i nuet? Norra Karelens museum som mångsidigt belyser traktens historia ligger vid torgets södra sida i kultur-, musei- och turistcentret Carelicum.

Karelen har tagit intryck från såväl öst som väst, och det syns på livets alla områden. Byggtraditionen, matvanorna, den ortodoxa och den lutherska kyrkan och mycket annat avspeglar Karelen som kulturernas mötesplats. Museets permanenta och temporära utställningar ger inblick i livet på båda sidor om den nuvarande gränsen.

Du kan bekanta dej med traktens historia från tiden då inlandsisen började smälta och de första människorna anlände till platsen och fortsätta med de evakuerades färd under andra världskriget. Tiden däremellan omfattar bl.a. krig under den svenska makten, folkliv, herrgårdsliv och industrialisering.

Sången och dikten har varit en integrerad del av folkets vardagsliv i Karelen. Kvinnorna sjöng medan de spann, männen medan de knöt nät. På museet kan man höra hur ett gråtkväde, en besvärjelse eller en ballad låter. Också prov på olika dialekter i trakten kan man lyssna till.

Även filmer om Joensuu, Norra Karelen och det övriga Karelen från 1930-talet till våra dagar finns att se i museet.

En byggsten i det finländska nationella bygget är karelianismen. Denna idéströmning från 1800-talet och början av 1900-talet tog sig uttryck både konstnärligt, ideellt och politiskt. De temporära utställningarna i Norra Karelens museum tangerar ibland detta viktiga skeende i Finlands historia. Några ord om detta skede i Norra Karelens och Finlands historia kan vara på sin plats här.

Finländska konstnärer reste till Karelens ödemarker för att söka nationella motiv och finna inspiration för sina arbeten. Berget Koli med sina hisnande vyer nådde en särställning i sammanhanget och blev förevigat med både pensel och noter av flera nationalromantiskt sinnade mästare. Konstnärerna ville se Karelen som urfinskhetens härd. Den centrala aktören var Axel Gallén. Hans exempel följdes av bl. a. Eero Järnefelt, Louis Sparre, I. K. Inha, Jean Sibelius, Pekka Halonen och Juhani Aho.

Den ideella karelianismens mål var att höja bildningsnivån och utveckla de ekonomiska förhållandena i Karelen. Staden Sordavala (numera på rysk mark) blev centralort för denna strävan.

Grunden till den politiska karelianismen låg i tanken att karelarna på ryska sidan om gränsen var ett folk som blivit lösryckt från sina stamfränder. Bakom ideologin om folkstammen och Storfinland fanns den i dåtidens Europa så allmänna föreställningen om nationell enhet och den egna folkstammens mäktiga förflutna. Senare europeisk historia visade att denna idéströmning inte höll för särdeles mycket, men den utvecklade i varje fall folkbildningen i landet och skapade stor konst.

Norra Karelens museum

Gatuadress: Koskikatu 5

JOENSUU STAD

Postadress
PB 59
80101 Joensuu

Gatuadress
Rantakatu 20
80100 Joensuu

Telefonväxel
013 267 7111
(från utlandet
+358 13 267 7111)
må–fre kl 8–16