"Bra att veta - till vägledning och för att se sammanhangen"

Internationellt samarbete

Joensuu stad har fem vänorter. Därtill är Joensuu medlem i nätverket för medelstora städer i Europa – Mecine.

Joensuu stad har fem vänorter: Linköping i Sverige (alltsedan 1940), Tönsberg i Norge (1948), Isafjordur på Island (1948), Vilna i Litauen (1970) och Hof i Tyskland (1970). Joensuu och Petroskoj (Petrozavodsk) i ryska Karelen ingick ett samarbetsavtal år 1994. Även med Sordavala och Suojärvi på andra sidan gränsen utövas aktiv samverkan.

Hederskonsuler i Joensuu


Tyskland
Harri Broman
Broman Group Oy
PL 169, 80101 Joensuu
Tel: 044 700 7841
Fax: 013 254 4199
E-post: joensuu@hk-diplo.de

Ungern
Kyösti Kakkonen
Kakkonen-Yhtiöt Oy
c/o Tokmanni
Raatekankaantie 4, 80100 Joensuu
Tel: 050 65 222 (mobile)
E-post: kyosti.kakkonen@k2.fi

Sverige
Harri Kontturi
Advokatbyrå Harri Kontturi Oy
Kauppakatu 17 B, 80100 Joensuu
Tel: 013 120 731
Fax: 013 127 153
E-post: harri.kontturi@kontturi.fi

Europas skogshuvudstad

Under ett antal år har specialkunnande inom skogs- och miljöbranschen systematiskt samlats i Joensuu. Inte utan orsak kallas Joensuu idag för Europas skogshuvudstad. Skalan är mycket vid: bränsleforskning, modernt trähusbyggande, bevakning av växlingar i de globala skogsresurserna och deras inverkan på klimatet. You name it. Forskning och undervisning på högsta nivå med starkt bistånd av livliga internationella kontakter.

Kontakt och koordinering för internationella ärenden

Koordineringen av Joensuu stads internationella angelägenheter sker i centralförvaltningen.

Chef för internationella relationer
Dr Janna Puumalainen
Rantakatu 20, PO Box 59
80101 Joensuu
Finland
Tel:  +358 (0)13 337 5030
E-post: janna.puumalainen@joensuu.fi

International Relations Officer
Vilja Ndiwalana
Rantakatu 20, PO Box 59
80101 Joensuu
Finland
Tel:  +358 (0)50 343 7673
vilja.ndiwalana@joensuu.fi

JOENSUU STAD

Postadress
PB 59
80101 Joensuu

Gatuadress
Rantakatu 20
80100 Joensuu

Telefonväxel
013 267 7111
(från utlandet
+358 13 267 7111)
må–fre kl 8–16