"Bra att veta - till vägledning och för att se sammanhangen"

Företagssupport JOSEK

Såväl start-up-entreprenörer som etablerade bolag kan söka samarbete med JOSEK gällande utveckling av verksamheterna. JOSEK understöder även företag och organisationer med intresse att etablera ny verksamhet i Joensuu-trakten. 

http://www.josek.fi/eng/

JOENSUU STAD

Postadress
PB 59
80101 Joensuu

Gatuadress
Rantakatu 20
80100 Joensuu

Telefonväxel
013 267 7111
(från utlandet
+358 13 267 7111)
må–fre kl 8–16