"Bra att veta - till vägledning och för att se sammanhangen"

Filmstaden Joensuu

Den snabba teknologiska och infrastrukturella utvecklingen har fått den lokala filmindustrin att ta ett språng.

Redan år 1965 filmades delar av David Leans prisbelönade internationella succé Doctor Zhivago i Joensuu-trakten, men sedan var det länge rätt stillsamt. På sistone har det däremot hänt rätt mycket. Två kritikerrosade och kommersiellt framgångsrika filmer, Pärlor och svin samt Hundkloklipparen, gjordes i Norra Karelen. Den senaste i trakten filmade rullen som nått framgång var Kulman pojat (2011). Norra Karelens natur och rika folkliv (karelarna sägs vara den pratgladaste folkstammen i Finland) levererar ett gott underlag för inspirerat arbete året runt.

Utländsk film dubbas inte i Finland utan visas textad till finska och svenska både på bio och i TV (med undantag av filmer för barn under skolåldern). Det betyder att vi faktiskt hör många främmande språk samtidigt som vi läser översättningen. Nyttigt för språkörat.

Filmkommissionen i Östra Finland (East Finland Film Commission) befrämjar filmproduktion i regionen samt sköter om den lokala infrastrukturen för gästande produktioner. Kommissionen tillhandahåller filmskapare konsulttjänster, utrymmen, utrustning och andra resurser i alla faser av produktionen.

Ett nytt biografkomplex vid namn Tapio byggdes rätt nyligen i centrum av Joensuu, med den gamla biografbyggnaden skickligt bevarad i helheten. Fyra salonger av olika storlek garanterar ett mångsidigt utbud – även de lite udda filmerna kan nu tas med i repertoaren till glädje för sin smalare publik.

Både gamla och nyare klassiker förevisas av Finlands Nationella Audiovisuella Institut i biografkomplexet Tapio under vinterhalvåret, en film varje måndag eftermiddag.

I mitten av november ordnas filmfestivalen Rokumentti, där filmer kring popkultur och rockmusik förevisas. Evenemanget har blivit väldigt populärt och skapar rentav lite karnevalstämning i centrum i senhöstmörkret.

JOENSUU STAD

Postadress
PB 59
80101 Joensuu

Gatuadress
Rantakatu 20
80100 Joensuu

Telefonväxel
013 267 7111
(från utlandet
+358 13 267 7111)
må–fre kl 8–16