"Bra att veta - till vägledning och för att se sammanhangen"

Fakta om Joensuu

När och varför grundades Joensuu stad? Varför ser man så mycket ungt folk i gatubilden?

Hurdant är klimatet i trakten? Hur mår naturen? Varför kallas staden Europas skogshuvudstad? Vilka näringsgrenar är viktigast idag? Hurdana är stadens internationella kontakter? Vem styr och ställer? Hur reser man till och från staden?
Här hittar du mängder av nyttiga fakta.

JOENSUU STAD

Postadress
PB 59
80101 Joensuu

Gatuadress
Rantakatu 20
80100 Joensuu

Telefonväxel
013 267 7111
(från utlandet
+358 13 267 7111)
må–fre kl 8–16