"Bra att veta - till vägledning och för att se sammanhangen"

Europas skogshuvudstad

Skogen är starkt närvarande i Norra Karelen, både i sig själv och som föremål för ett intensivt forskningsarbete.

Skogen känns i Joensuu med omnejd – på två sätt. Dels i sig själv; de mörkgröna områdena på kartan över Europas skogar vittnar om stor skogstäthet i de östra delarna av Finland. Dels i egenskap av ett mångsidigt skogskunnande; särskilt under de senaste årtiondena har man målmedvetet koncentrerat olika slag av kompetens inom skogs- och miljöbranschen i Joensuu. Här är skalan mycket vid: allt från bränsleforskning och modernt trähusbyggande till bevakning av växlingar i de globala skogsresurserna och deras inverkan på klimatet. För att ej nämna beteendet hos vissa skalbaggar i samband med skogsbränder!

Du kan läsa mer om allt detta genom att klicka på länkarna nedan.

Europeiska Skogsinstitutet (European Forest Institute)

Metla – Finlands Skogsforskningsinstitut, Joensuu-enheten (Finnish Forest Research Institute). Finlands största och intressantaste kontorsbyggnad i trä.

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Joensuu-enheten (Finnish Game and Fisheries Research Institute)

ELY-centralen i Norra Karelen, ansvarsområden dels näringsliv, arbetskraft och bildning, dels miljö och naturresurser, Norra Karelens miljöcentral är numera inlemmad i ELY

Skog och miljö inom Östra Finlands universitet, campusområdet i Joensuu:
Skogsfakulteten (School of Forest Sciences).
För ettårig internationell utbildning i skogsekonomi och miljövetenskap, se http://www.uef.fi/en/envsci
Institutionen för biologi (Department of Biology)
Silva – de europeiska skogsfakulteternas nätverk (Silva Network – European Academic Network for Forest Sciences)

Yrkeshögskolan Karelia

Joensuu Areena – Finlands största träbyggnad

JOENSUU STAD

Postadress
PB 59
80101 Joensuu

Gatuadress
Rantakatu 20
80100 Joensuu

Telefonväxel
013 267 7111
(från utlandet
+358 13 267 7111)
må–fre kl 8–16