"Jokaisena päivänä pitäisi kuulla vähintään yksi kaunis laulu, lukea hyvä runo, nähdä jokin oivallinen maalaus ja jos mahdollista, puhua muutamia järkeviä sanoja. "

- Goethe

Yleistä kulttuuriavustuksista

Monipuolinen kulttuuritarjonta on kaupungille tärkeää.

Ajankohtaista

AVUSTUS KULTTUURI- JA TAIDEALAN OPISKELIJOILLE

Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut jakaa Joensuun lahjoitusrahaston avustusta. Avustus on tarkoitettu joensuulaisille vähävaraisille lahjakkaille kulttuuri- ja taidealan opiskelijoille.

Hakuaika on 31.8.- 1.10.2018 klo 15 mennessä.

Lisätiedot: www.joensuu.fi/joensuun-kaupungin-lahjoitusrahaston-avustus ja kulttuurisihteeri Sari Suvanto p. 050 543 1906 sari.suvanto@joensuu.fi

**************************************

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.
(Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92)

Avustustoiminnan tavoitteena on monipuolistaa kuntalaisten hyvinvointia edistäviä toimintoja, mahdollistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja korostaa vapaan kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta.

Avustustoiminnan keskeisiä tehtäviä ovat yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen, aktiivisen harrastustoiminnan, hyvinvoinnin ja kumppanuuden lisääminen. Avustusjärjestelmän kautta voidaan myös kannustaa hakijoita kehittämään omia toimintamallejaan.

Kulttuuripalvelujen avustustoiminta on aina kohdennettua ja pääosin harkinnanvaraista.

Avustuksia myönnettäessä sivistys- ja vapaa-aikajaosto voi jakaa avustukset toisin kuin jäljempänä on mainittu ja asettaa avustukselle muitakin ehtoja, esimerkiksi kohdentaa avustuksen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen.

  • Hyvinvoinnin toimialan yleiset periaatteet yhdistysten avustamisesta

http://www.joensuu.fi/hyvinvoinnin-toimialan-yleiset-periaatteet-yhdistysten-avustamisesta

  • Lisätietoa kaupungin avustuksista yhdistyksille:

http://www.joensuu.fi/avustukset-yhdistyksille

Kulttuuriavustukset haetaan sähköisesti

  • Avustusohje sekä ohjeistukset sähköiseen hakemiseen:

http://www.joensuu.fi/kulttuuriavustukset_lomakkeet

  • Yhdistykset hakevat yhdistystilin kautta:

https://miunpalvelut.fi/yhdistyksille

  • Yksityishenkilöt ja työryhmät:

https://miunpalvelut.fi/joensuu/liikunta-ja-vapaa-aika


**************************************


 

Päivitetty 21.08.2018
Koskikatu 7, 3. krs
80100 Joensuu

Sari Suvanto
Kulttuurisihteeri
Puh. 0133335312
Puh. 0505431906
sari.suvanto@joensuu.fi

Mitäs tykkäsit?

Auta meitä palvelemaan paremmin. Anna kommenttisi sivuston toimivuudesta!

Would you also like to give us written feedback?

Sure! No, thanks.

Thank you for your feedback!