"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Tillbaka

Voimajohtoja uusitaan/Fingrid Oyj

« Tillbaka

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj uusii Kontiolahdella ja Joensuussa
sijaitsevat 110 kV voimajohdot Pamilo – Uimaharju, Kontiolahti – Uimaharju sekä
Kontiolahdesta Uuron ja Kaltimon kautta Pamiloon kulkevan johdon
.

Pamilo – Uimaharju johto (20 km) uusitaan pääosin vanhan, purettavan johdon paikalle.
Poikkeuksena Pesäkankaan ja Uimaharjun välinen 1,5 km:n osuus, jossa johto sijoittuu
olemassa olevan 2 x 110 kV johdon rinnalle. Kyseinen 2 x 110 kV johto Kattilajoki – Uimaharju
tullaan purkamaan ja se korvataan kahdella erillisellä 110 kV johdolla. Tämä aiheuttaa
Pamilo – Uimaharju johdon siirtymisen etelämmäksi nykyisestä sijainnistaan Pesäkankaan
sähköaseman kohdalla.

Kontiolahti – Uimaharju johto (53 km) uusitaan pääosin vanhan, purettavan johdon paikalle.
Kuitenkin Kattilajoelta Pesäkankaalle (n. 9,5 km) johto suunnitellaan olemassa olevan
2 x 110 kV johdon rinnalle, sen länsipuolelle johtokatua leventäen. Uusittava johto sijoittuu välillä Kontiolahti – Uuro uuden yhteispylväsjohdon rinnalle. Välillä Kontiolahti – Lehmo kaikkiin kolmeen johtoon suunnitellaan sivuttaissiirto luoteeseen niin, että johdot ohittavat teollisuusalueen ja Lehmon sähköaseman.

Kontiolahti – Kaltimo – Pamilo johto (39 km) uusitaan pääosin vanhan, purettavan johdon
paikalle. Kontiolahdesta Uuroon johto suunnitellaan yhteispylväisiin nykyisen Kontiolahti
– Kuurna johdon kanssa. Uurosta Tarholaan johto rakennetaan samaan johtokäytävään
uusittavan Kontiolahti – Uimaharju johdon kanssa nykyistä johtokatua leventäen.
Maanmittauslaitos on 9. maaliskuuta 2017 päätöksellään nro. MML 5473/03 04/2016 ja 1.
syyskuuta 2017 päätöksellään nro. MML 2586/03 04/2017 myöntänyt Fingrid Oyj:lle luvan
suorittaa maastotutkimuksia 110 kV voimansiirtojohtojen suunnan määräämiseksi osuuksilla,
joilla uudet johdot sijoittuvat uudelle johtoalueelle.

Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että tutkimukset suunniteltujen, yhteispituudeltaan 112 km:n mittaisten johtojen suunnan määräämiseksi aloitetaan maaliskuun
aikana Kontiolahden kunnan ja Joensuun kaupungin alueilla. Kaikille tiedossamme
oleville maanomistajille tiedotamme henkilökohtaisilla kirjeillä tutkimusten aloittamisesta.

Helsingissä 1. päivänä maaliskuuta 2018

FINGRID OYJ


« Tillbaka