"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Tillbaka

Katu- ja yleisen alueen suunnitelmat / Siihtala, Niinivaara ja Ruutukaava-alue I

« Tillbaka

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:ssä säädetyssä järjestyksessä kaupunkirakennepalvelut pitää julkisesti nähtävillä 8. – 22.3.2018 kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.joensuu.fi/katusuunnitelmat ja kaupunkirakennepalveluissa osoite Muuntamontie 5 seuraavat yleisen alueen suunnitelmat:

SIIHTALA (9) KAUPUNGINOSA
Utrantien jk+pp-tie välillä Telkäntie-Mäkitie

NIINIVAARA (5) KAUPUNGINOSA
Nepenmäenpuiston pysäköintialue, koulun saattotie ja ulkoilureitti

RUUTUKAAVA-ALUE (I)  KAUPUNGINOSA
Siltakadun jalkakäytävä välillä Merimiehenkatu - Sepänkatu

Muistutukset tulee toimittaa viimeistään 22.3.2018, osoite: Kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostilla kaupunkirakenne@joensuu.fi


Lisätiedot: suunnitteluinsinööri Antti Rytkönen, 050 434 0144, antti.rytkonen@joensuu.fi

7.3.2018

Joensuun kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut

 

 


« Tillbaka