"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Strategiat ja ohjelmat

Joensuun kaupungin strategia vuosille 2013-2016 kantaa nimeä Rajaton tulevaisuus. Sillä vastataan ensisijaisesti elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä palvelujen järjestämisen haasteisiin.

Kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2013 hyväksymässä strategiassa tähdätään kaupungin kasvuun, asukkaiden hyvinvointiin ja Joensuun vetovoimaisuuden lisääntymiseen.

Kaupungille on määritelty 16 päämäärää, joista neljä tärkeintä ovat:

  • yritysystävällisyys
  • vetovoimaisuus
  • uudet toimintatavat
  • toimiva ympäristö

Strategiassa Joensuun visioksi on määritelty:

"Joensuu on Ihmisen kokoinen ja yrityksen ystävä – elinvoimainen karjalainen kaupunki vailla rajoja."

Päivitetty 16.04.2015