"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Strategiauudistus

Joensuun kaupunki aloitti "uuden kunnan" mallissa vuoden 2017 alussa samalla, kun Pohjois-Karjalaan syntyi maakunnallinen Siun sote -ratkaisu. Samalla kaupunki aloitti tulevan konsernistrategian valmistelun taustatyöt.

Kevään ja kesän 2017 aikana taustatiedon hankinnassa ja yhteistyössä on ollut mukana yli 5 000 kuntalaista. Tältä pohjalta uusi huhtikuussa kuntavaaleissa valittu kaupunginvaltuusto aloitti strategiatyönsä jo heti toukokuussa.

Nyt valtuuston työ on tiivistetty raakaluonnokseksi Joensuun kaupungin konsernistrategiasta. Sitä on mahdollista kommentoida niin poliittisten päättäjien, kaupungin henkilöstön kuin  kuntalaistenkin. Kommentteja toivotaan 8.9.2017 mennessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy strategian syksyn 2017 aikana. Strategiaa tarkentavat myöhemmin vuoden 2017 aikana laadittavat toimeenpano-ohjelmat.

Strategiatyöskentely

Strategiaprosessin eteneminen (pdf)

Tiivistelmä tehtyjen taustatutkimusten ja -selvitysten tuloksista (pdf)

Konsernistrategian luonnos (pdf)

Kommentoi strategialuonnosta tästä.

 

Päivitetty 31.08.2017
Järjestökyselyn raportti on valmisteilla ja se lisätään myöhemmin liitteisiin.