"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Sosiaali- ja terveyskeskus

Sosiaali- ja terveyskeskus tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut joensuulaisille, kontiolahtelaisille ja outokumpulaisille yhteistoiminta-alueena. Sosiaali- ja terveyskeskusta johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rieppo.

Tulosalueet ja tulosalueiden johtajat

  • Terveyspalvelut, va. johtava ylilääkäri Leena Timonen p. 050 554 0713
  • Hoito- ja hoivapalvelut (ikäihmisten palvelut), hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Karukannas p. 050 524 6256
  • Sosiaalipalvelut, sosiaalipalvelujen johtaja Leena Korhonen p. 050 566 1633
  • Ympäristöterveydenhuollonpalvelut, ympäristöterveydenhuollon johtaja Elina Felin p. 050 536 4710
  • Hallinto- ja talouspalvelut, talousjohtaja Anne Kosonen p. 050 310 9702

 

Hallinto- ja talouspalvelut
sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rieppo p. 050 554 0717
talousjohtaja Anne Kosonen p. 050 310 9702
va. hallintopäällikkö Taina Aspelund p. 050 311 6357
toimistosihteeri Kaija Pietarinen p. 013 267 4200
vs. toimistosihteeri Jaana Holopainen p. 050 364 6925
toimistopäällikkö Arja Jaatinen p. 050 400 7226
taloussihteeri Heljä Mustonen p. 050 409 1188
taloussihteeri Sirkka Roivas p. 050 410 1237
toimistosihteeri Maija Piipponen p. 050 410 0622
toimistosihteeri Sirpa Siiskonen p. 050 406 3678
ICT-suunnittelija/tietosuojavastaava Mirja Vilpponen p. 050 554 0712


Kehittämistoiminta
kehittämispäällikkö Annamari Savela p. 050 511 8309
kehittämisasiantuntija Tuula Kiviniemi p. 050 428 5100
kehittämispäällikkö Karri Poutanen p. 050 558 7536

Tekninen huolto ja varasto
vs. huoltopäällikkö Jukka Masalin p. 050 441 6314
 

Päivitetty 10.08.2016