Kaupungin kehittäminen, älykäs kaupunki

Älykäs kaupunki kehittää toimintaansa uudella tavalla, erityisesti hyödyntäen informaatioteknologiaa. Tarkoituksena on parantaa ihmisten elämänlaatua ja vähentää ympäristön kuormitusta. Sivulle on koottu esimerkkejä Joensuussa toteutetuista älykkään kaupungin ratkaisuista ja toimenpiteistä.

Avoin data

Joensuun kaupungilla on avoimen datan julkaisupalvelu. Palvelussa on jo tietoja saatavilla ja sitä laajennetaan koko ajan mahdollisuuksien mukaan. Aivan kaikkea tietoa kaupunki ei voi laittaa julkiseksi kaupungin toimintaa koskevan sääntelyn vuoksi.

Palvelussa on avointa tietoa liittyen mm.:

  • Energiaan
  • Paikkatietoon
  • Liikenteeseen
  • Rakennuksiin

Innovatiiviset hankinnat

Joensuun kaupunki on sitoutunut innovatiivisiin hankintoihin ja niiden edistämiseen. Tämä tarkoittaa, että kaupungin hankinnoissa ja investoinneissa suositaan uusia ratkaisuja.

Innovatiivisilla hankinnoilla kaupunki kannustaa yrityksiä aktiiviseen tuotekehitykseen, mikä parantaa yritysten kilpailukykyä. Ostamalla uusia ratkaisuja kaupunki myös kantaa osan yrityksen tuotekehityksen riskistä. Lisäksi yritys pääsee testaamaan uutta ratkaisuaan laajemmassa mittakaavassa ja saa tuotteelleen näyteikkunan.

Innovaatiokilpailut ovat myös kaupungeille hyvä tapa löytää hyödyllisiä uusia ratkaisuja sekä samalla tukea innovaatioita. Joensuun kaupunki on järjestänyt innovaatiokilpailuja usealla eri tavalla.

Tontinluovutuskilpailu

Penttilänranta on uusi suosittu asuinalue vanhalla saha-alueella aivan Joensuun keskustan vieressä. Vuonna 2017 alueelle järjestettiin tontinluovutuskilpailu, jonka kohteena oli Pielisjoen rannalla sijaitseva kerrostalotontti.

Tontinluovutuskilpailussa tontin hinta oli kiinteä ja määrätty etukäteen. Tulleita ehdotuksia arvioitiin hinnan sijaan muun muassa arkkitehtuurin ja toiminnallisuuden kautta. Lisäksi vaatimuksena olivat uudet ja innovatiiviset ratkaisut.

Lue lisää tontinluovutuskilpailusta Penttilänrannan sivulta.

Joensuu City Challenge

Vuonna 2018 kaupunki järjesti kansainvälisen Joensuu City Challenge -innovaatiokilpailun, jossa etsittiin uusia ratkaisuja Joensuun keskustaan. Kilpailussa oli neljä haastetta. Haasteet jätettiin mahdollisimman avoimiksi ja niille annettiin vain väljä alue ja aihepiiri, joihin tarjottavien ratkaisujen tuli liittyä. Kilpailussa etsittiin toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, joita voitaisiin testata pilotteina Joensuussa.

Älykkäät oppimisympäristöt

Oppiminen ja oppimisympäristöt ovat olleet muutoksessa. Joensuussa uusia kouluja on rakennettu sopimaan oppimiseen, jossa oppilas nähdään aktiivisena ja uteliaana toimijana.

Vuonna 2017 aloittaneen uuden Karhunmäen alakoulun tilat on tehty muunneltaviksi ja joustaviksi. Opetusryhmät toimivat kolmessa pesässä, joista jokainen muodostuu neljästä kotiluokasta. Kotiluokat ovat yhdistettävissä siirtoseinille niin toisiinsa kuin luokkien keskellä sijaitsevan pesän aulaan. Käytännössä kaikki koulun tilat ovat erilaisia opiskelutiloja.

Karhunmäen koulu on rakennettu Kuntarahoituksen Vihreällä rahoituksella. Rakennus kuluttaa vähän energiaa (A-luokka) ja osa energiasta tuotetaan aurinkoenergialla.

Sensoridata opetuksessa

Karhunmäen ja Nepenmäen koulut on varustettu sensoritekniikalla, joka mittaa esimerkiksi rakennusten lämpötiloja, vedenkulutusta ja energiankäyttöä.

Sensoritietoa käytetään rakennusten lämmityksen ohjaukseen mutta tämän lisäksi sensoridata tulee myös digitaaliseen oppimisympäristöön nimeltään HiljaNet. Oppimisympäristön avulla oppilaille voidaan opettaa esimerkiksi kestävää kehitystä.

Sivu arviointi ja palaute