Siltoja rakentamassa

Joensuun seudun maahanmuuttajapalveluiden kehittämis- ja käynnistämishanke. 2016-2018.

Siltoja rakentamamassa -hankkeen tavoitteena on kehittää Joensuun seudulle kiintiöpakolaisten, kolmansien maiden kansalaisten ja ilman kansalaisuutta olevien henkilöiden kotoutumisen alkuvaiheen tukipalveluita, joilla edistetään hyvinvointia, osallisuutta, yhteiskuntaan sopeutumista ja työllistymistä. Lisäksi kartoitetaan ja lisätään alueen kuntien työntekijöiden kotouttamis- ja maahanmuuttoasioiden osaamista. Hankkeen tuloksena syntyy seudullinen kotouttamisen toimintamalli ja kotouttamisasioiden keskus, josta alueen kunnat saavat tukea kotouttamiseen liittyvissä asioissa. Toimintamalli takaa alueen pakolaisille ja jatkossa myös muille maahanmuuttajille yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset palvelut.  

Hankkeen kohderyhmänä ovat kolmansista maista tulevat, ilman kansalaisuutta olevat sekä kiintiöpakolaisina alueelle saapuvat henkilöt.

Hankkeen rahoittajat ovat EU:n  turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto sekä Joensuun kaupunki. 

Hankkeen päätoteuttaja on Joensuun kaupunki. Siltoja rakentamassa on alueellinen kehittämis- ja käynnistämishanke, jonka toiminta-alue on Joensuun seutu (Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Ilomantsi, Outokumpu, Juuka ja Polvijärvi). Lisäksi mukana hankkeessa on Heinäveden kunta. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat alueen kunnat, Itä-Suomen yliopisto (Aducate), SPR, Joensuun Setlementti ry sekä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.

Hankkeen vaikuttavuus

Joensuun seudulla ei ole aikaisemmin kehitetty kotouttamispalveluita yli kunta- ja sektorirajojen. Hankkeen taustalla ovat Itä-Suomen maahanmuuttostrategian toimet, jotka tähtäävät hyvinvoinnin lisääntymiseen, työvoiman saatavuuden turvaamiseen ja kunnan aktiiviseen rooliin kotouttamistyön järjestäjänä. Hanketulokset vastaavat strategian ja kuntien kotouttamisohjelmien tavoitteisiin.

Malli tuo kuntiin kotouttamislain velvoittamat palvelut ja hyödyttää eniten kuntia, joissa kotouttamisen osaamista ei vielä ole. Yhteinen toiminta takaa kotouttamisen osaamisen sekä edellytykset ottaa vastaan pakolaisia. Hankkeen aikana päivitetään kuntien työntekijöiden, päättäjien ja kuntalaisten tietoa maahanmuutosta ja edistetään hyviä etnisiä suhteita. Yhteistoimintamallista voi olla hyötyä myös niille kunnille tai alueille, jotka miettivät vastaavien palveluiden organisoimista.

Päivitetty 06.03.2018

Yhteystiedot

Projektikoordinaattori
Mia Sevonius-Male
050 413 3235
mia.sevonius-male(at)jns.fi

Projektityöntekijä
Taru Väisänen
050 310 1043
taru-maija.vaisanen(at)jns.fi

Projektityöntekijä
Hanna Kärkkäinen
050 598 3475
hanna.karkkainen(at)jns.fi

Projektityöntekijä / ICT-asiantuntija
Timo Turunen
050 432 2941
timo.turunen(at)jns.fi

Projektityöntekijä / jalkautuva selvitystyö
Marko Kelahaara
Puh. 050 512 2789
marko.kelahaara(at)jns.fi