"Siisteyden ylläpito on yhteistyötä."

Siivouspalvelut

Ravinto- ja siivouspalvelut Joensuun kaupungin tuottamana päättyivät vuoden 2016 loppuun. Toiminta jatkuu Siun soten konsernissa Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:ssä. Yhtiön internet-sivut ovat vielä tuotantovaiheessa. Asiasta ilmoitetaan heti, kun Polkka-yhtiön omat nettisivut ovat toiminnassa.

Kohteiden siivouspalvelut on suunniteltu ja mitoitettu vastaamaan asiakkaan toiminnallisia tarpeita huomioiden hygieenisyyden, turvallisuuden, viihtyisyyden, edustavuuden ja taloudellisuuden vaatimukset. Ammattitaitoisen henkilöstön suorittamalla siivousohjelmien mukaisella siivouksella turvataan turvallinen toimintaympäristö ja vaikutetaan hyvään sisäilman laatuun.

Siivouskohteita ovat mm. koulut, päiväkodit, terveyden- ja vanhustenhuollon tilat, virastot, kirjastot, nuorisotilat. Siivottavaa pinta-alaa on yhteensä noin 210 000 m2 150 kiinteistössä eri puolilla kaupunkia.

Siivouspalvelu sisältää ylläpito- ja perussiivouksen. Ylläpitosiivous on usein toistuvaa tietyn puhtaustason säilyttävää siivousta. Perussiivous on harvoin ja perusteellisesti suoritettavaa halutun puhtaustason palauttavaa siivousta ja tarvittavia suojaustoimenpiteitä.

Kestävä kehitys

Hankinnat tehdään Joensuun seudun hankintatoimen kilpailuttamien sopimusten puitteissa.

Siivousvälineiden, -aineiden ja -koneiden hankinnassa kiinnitetään huomiota ympäristönäkökohtiin, esim. puhdistusaineiden ympäristömerkintöihin, välineiden ja koneiden ergonomisuuteen ja monikäyttöisyyteen.

Siivousmenetelmät ovat nykyaikaiset ja ergonomiset, veden käyttö on vähäistä. Rakennusten suunnitteluvaiheessa tehdään yhteistyötä rakennuttajan ja arkkitehtien kanssa, jotta siivoukselliset näkökohdat tulevat huomioiduksi suunnittelussa.

Päivitetty 02.01.2017

Siivouspalvelut

Muuntamontie 6
80100 Joensuu

Yhteystiedot
Kirsi Mäki-Maukola
Palveluesimies
Puh. 0133373489
Puh. 0505928054
kirsi.maki-maukola@jns.fi

Ritva Haantio
Palveluesimies
Puh. 0133373484
Puh. 0505928051
ritva.haantio@jns.fi

Anu Turunen
Palveluesimies
Puh. 0133377705
Puh. 0505591338
anu.turunen@jns.fi

Mitäs tykkäsit?

Auta meitä palvelemaan paremmin. Anna kommenttisi sivuston toimivuudesta!

Haluaisitko antaa myös kirjallista palautetta?

Kyllä vain! Ei tällä kertaa.

Kiitoksia palautteestasi!