Sairaalaopetus

Sairaalakoulun oppilaina voivat olla Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueelta tulevat peruskoululaiset, jotka ovat tutkimuksissa tai hoidossa Pohjois-Karjalan keskussairaalan lastenpsykiatrisella,lasten neurologisella, nuorisopsykiatrisella tai somaattisilla osastoilla.

Erikoissairaanhoidon, sairaalaopetuksen ja oppilaan oman kunnan yhteistyöllä on myös erikseen sovittavissa tapauksissa mahdollista käydä sairaalaopetuksessa ilman osastopaikkaa eli ns. "avo-oppilaana". Näissäkin tapauksissa edellytetään aktiivista ja toimivaa hoitosuhdetta erikoissairaanhoitoon.

Sairaalaopetus on osa Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluja. Sairaalaopetusta antaa Nepenmäen koulun sairaalaopetus, Tikkamäki (="Tikkamäen koulu"). Tiedotteet ja mm. opetussuunnitelma löytyvät Nepenmäen koulun kotisivuilta.

Sairaalaopettajat tekevät yhteistyötä oppilaan kotikoulun kanssa. Oppilaan tullessa tutkimuksiin tai hoitoon osastolle neuvotellaan kotikoulun opettajien kanssa kouluun liittyvistä kysymyksistä. Sairaalaopetuksessa olon aikana tehdään kotikoulun kanssa tiivistä yhteistyötä opetussuunnitelman ja arvioinnin osalta. Oppilaan palautuessa kotikouluunsa sairaalaopettaja käy koululla tukemassa oppilaan koulunaloitusta palautuspalaverissa, johon osallistuvat oppilas, huoltaja, kotikoulun henkilöstöä sekä sairaalaopettaja.

Sairaalaopetuksessa olevat oppilaat noudattavat kotikoulunsa opetussuunnitelmaa tai HOJKSaa. Tueksi laaditaan oppimissuunnitelma.

Tutkimus- ja hoitojakson aikana tehdään tiivistä yhteistyötä myös huoltajien ja hoitohenkilökunnan kanssa sekä koulu- että hoitoneuvotteluissa.
 

Sairaalakoulumme on yhtenäiskoulu, jossa annetaan opetusta kaikille vuosiluokille esiopetuksesta perusopetuksen loppuun saakka. 

Yhteystiedot

Nepenmäen koulun sairaalaopetus, Tikkamäki
"Tikkamäen koulu"
L1-talo / P-kerros
Tikkamäentie 16
80210 Joensuu

Kanslia
050 443 3157

Opetushenkilökunta

Sairaalaopetuksesta vastaava apulaisjohtaja, erityisluokanopettaja Leena Papunen (luokat 7-9)
050 575 4712

Erityisluokanopettaja Irja Hara (luokat 1-6)
050 407 9467

Erityisluokanopettaja Marika Mervola (luokat 1-6)
050 443 4550

Erityisluokanopettaja Juha Virkkala (luokat 1-6, konsultaatiot)
050 441 4565

Erityisluokanopettaja Pekka Muikku (luokat 7-9)
050 462 1513

Erityisluokanopettaja Minna Kamppuri (luokat 7-9)
050 441 6732

Koulunkäynninohjaaja Heini Sokkanen

Koulunkäynninohjaaja Anita Ikonen

Rehtori Jyrki Huusko
050 349 2248

Koulusihteeri Hannele Junttila
050 340 5961

Mitäs tykkäsit?

Auta meitä palvelemaan paremmin. Anna kommenttisi sivuston toimivuudesta!

Haluaisitko antaa myös kirjallista palautetta?

Kyllä vain! Ei tällä kertaa.

Kiitoksia palautteestasi!