Jääkauden jälkeen

Mannerjää vetäytyi Kiteeltä kohti luodetta runsaat 12000 vuotta sitten. Kunnan alueella lainehti vesi, mutta maan kohoamisen myötä kuivaa maata alkoi hiljalleen paljastua. Saimaan selät alkoivat kuroutua itsenäisiksi altaiksi vuoden 9000 eKr. jälkeen.

Epätasaisen maankohoamisen seurauksena maanpinta kallistui kohti kaakkoa. Vesi tulvi rannoille Joensuu – Ristiina -linjan kaakkoispuolella. Merkit ihmisen liikkumisesta alueella peittyivät tulvahiekkakerrosten alle. Vasta Vuoksen uoman puhkeaminen noin vuonna 3900 eKr. sai vedenpinnan vaiheittain laskemaan Kiteellä.


 

 


Jää vetäytyy
Rannansiirtymäajoitus
Suur-Saimaan vaiheet