Konservointi

Konservoinnilla pyritään turvaamaan museoesineiden säilyvyys. Konservaattori valvoo esineiden säilytysolosuhteita ja näytteillepanoa. Konservointityön lisäksi museon konservaattori antaa neuvoja esineiden hoidosta ja säilyttämisestä.

Puu- ja metallikonservaattori
Jari Munkki
puhelin 050- 405 7768
sähköposti: etunimi.sukunimi@jns.fi

Päivitetty 15.04.2013