KANSAINVÄLISET HANKKEET

InterActive History -projekti on alkanut      

Venäläis-suomalaisessa InterActive History -hankkeessa on mukana kuusi museota molemmin puolin rajaa. Karjalan tasavallan kansallismuseo Petroskoissa, Kurkijoen paikallishistoriakeskus, Aunuksen Etelä-Karjalan kansallismuseo, Pohjois-Karjalan museo Joensuussa, Outokummun kaivosmuseo ja Ilomantsin museosäätiö luovat hankkeessa uusia digimaailmaan integroituja museopalveluja, jotka perustuvat kulttuurisen ja historiallisen perinnön tutkimukseen ja tulkintaan. Hankkeessa pyritään kiinnittämään nuorten huomiota ja kiinnostusta paikalliseen historiaan ja kulttuuriin sekä ottamaan paikallisyhteisö mukaan kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja edistämiseen.

Hankkeessa tutkimuksen ja toimenpiteiden kohteita yhdistää se, että ne hävinneet kokonaan tai osittain tai ovat muuttuneet niin paljon, ettei alkuperäistä historiaa ole enää helppo tunnistaa. Aunuksessa 1600–1700-luvulla sijainnut linnoitus, Joensuun Utran entinen teollisuusyhdyskunta, Petroskoissa Leninin aukion 1700–1800-luvun arkkitehtuuri, Outokummun kaivosmuseon rinnerikastamo, Ilomatsisin runonlaulajien kylät sekä Kurkijoen keskiaikainen linnoituskukkula ovat kaikki kohteita, jossa menneisyys on vielä aistittavissa, mutta paljon on jo kadonnut aikojen saatossa.

Projektissa museot ja paikallisyhteisöt tekevät ja miettivät yhteistyössä ratkaisuja, kuinka näistä kohteista olemassa olevaa historiallista aineistoa, kuvia, esineitä, tarinoita, voidaan hyödyntää järkevästi ja mielenkiintoisesti digimaailmassa. Kuinka kadonnut linnoitus rakennetaan uudestaan virtuaalimaailmassa, kuinka malmin käsittelyprosessi muuttuu kiinnostavaksi peliksi, miten kulkea runonlaulajien jalanjäljissä autenttisilla paikoilla?

Karjalan rajat ylittävää Karelia Cross-Border Cooperation -yhteistyöohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta. InterActive History –hankkeen vastaava kumppani on Petroskoissa toimiva Creative Industries and Cultural Tourism Development Fund.

Hankkeen verkkosivut

Virtual explosion – Making New Museum Experience

Joensuun museot ovat mukana kansainvälisessä hankkeessa, jonka tähtäimessä on laajentaa museotoimijoiden digitaitoja ja vahvistaa Pohjoismaiden ja Baltian museoiden yhteistyöverkostoja. Joensuun museoiden kanssa hankkeessa ovat mukana Riga Art Nouveau Center ja Gamla Linköping Open-Air Museum.

Hankkeessa järjestetään kaiken kaikkiaan kolme konferenssia, joista ensimmäinen pidettiin Joensuussa 23.–24.10.2018. Osallistuvat museot vertaisoppivat toisiltaan parhaita digitaalisia käytäntöjä, minkä lisäksi konferensseissa oli myös ulkopuolisia kouluttajia. Joensuun järjestämässä osuudessa oli mukana Helsingin yliopiston Mixed Reality Media Hub -tutkimusryhmä, joka perehdytti museoiden henkilökuntaa muun muassa digitaalisen palvelumuotoiluun.

Hanketta rahoittaa Nordic Culture Point.