"Kaavoitus"

Perustietoa kaavoituksesta

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Kaavoilla ratkaistaan se, mihin tarkoitukseen kutakin maa-aluetta käytetään ja mitkä ovat maan käyttämisen ja rakentamisen pelisäännöt.

Suomen maankäytön suunnittelujärjestelmä perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Laki sisältää säännökset kaavojen laatimisen ja hyväksymisen menettelyistä, kaavojen sisällölle asetettavista vaatimuksista, kaavoja laadittaessa tehtävistä selvityksistä ja arvioitavista vaikutuksista.

Laki jättää kunnille liikkumavaraa kaavojen laatimismenettelyissä. Näillä sivuilla kuvataan Joensuussa noudatettavat käytännöt kaavoitusmenettelyissä. Vasemmalla olevien linkkien kautta voit tutustua olennaisimpiin asioihin kaavoituksessa. Tarkempia tietoja yksittäisistä kaavahankkeista saa Laadinnassa olevat kaavat -linkin kautta.

Yleistietoa suomalaisesta maankäytön suunnittelujärjestelmästä löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta ja valtion säädöstietopankki Finlexistä.

Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa koskevaa tiedot löytyvät maakuntaliiton sivuilta.

Päivitetty 07.05.2013

 

Linkkejä

Valtion ympäristöhallinto:
www.ymparisto.fi

Valtion säädöstietopankki:
www.finlex.fi

Maakuntakaava:
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto