Penttilänranta2017_2.jpg Penttilänranta 2017
Penttilänranta2018_5.jpg Penttilänranta 2018

Penttilänranta tänään

Alueen toteutuksen aikajänne on pitkä, arviolta 25 vuotta. Tuona aikana moni asia voi muuttua ja siksi alueen toteuttamissa on syytä varautua erilaisiin kehityskuviin. Asemakaavojen laatiminen on jaettu useaan vaiheeseen. Kukin vaihe kattaa muutaman vuoden tontinluovutuksen tarpeet.

Penttilänrannan 1. asemakaava valmistui vuonna 2011 ja asuntorakentaminen on jatkunut vilkkaana heti alusta saakka. Seuraava asemakaava, Penttilänranta II, hyväksyttiin vuoden 2015 aikana ja tällä hetkellä valmistellaan Penttilänranta III -asemakaavaa.

Panostamalla erityisesti kevyen liikenteen yhteyksien sujuvuuteen ja laadukkaaseen toteuttamiseen, vähennetään liikenteen energiankäyttöä ja luodaan lisäarvoa myös ruutukaava-alueen asukkaille. Pielisjoen virkistysreitit ja Kukkosensaaren luontoalue ovat tullet nykyistä useamman kaupunkilaisen lähettyville. Joen ylittävä kevyelle liikenteelle tarkoitettu Ylisoutajan silta on olennainen osa sekä liikenneratkaisua että jokimaiseman hyödyntämistä.

Päivitetty 17.05.2016