Vanha Penttilä

Penttilänranta eilen

Penttilän sahan perusti liikemies Gustaf Cederberg vuonna 1871. Alueen teollinen historia kesti yli sata vuotta, vuoteen 1988, jolloin aikanaan jopa Euroopan suurimmaksi arvioitu saha lakkautettiin. Sahalla oli enimmillään työntekijöitä 1950-luvulla noin 700.

Joensuun yleiskaavassa vuodelta 1988 Penttilän alue oli vielä merkitty teolllisuusalueeksi, mutta merkintä olisi mahdollistanut kaavoittamisen asuntoalueeksi erillisten selvitysten perusteella. Kaavamerkintä on tehtiin, koska juuri yleiskaavan valmistelun aikana sahaustoiminta alueella päättyi ja on havaittiin tarve varautua alueen käyttötarkoituksen muuttamiseen. Vuonna 2002 laaditussa Penttilän osayleiskaavassa sahan alueen teollisuustoiminnot on korvattu kaavamerkinnöillä, jotka mahdollistavat asuinkerrostalo- ja keskustatoimintojen rakentamisen.

Vuonna 2000 kaupunginhallitus päätti virallisesti Penttilä-hankkeen aloittamisesta

Päivitetty 22.05.2015