"Sosiaalipalveluita meille kaikille"

Palveluseteli kehitysvammapalveluissa


Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujentuottajilta. Palveluseteli on käytössä kehitysvammapalveluissa tuetussa kotona asumisessa ja asumispalveluissa. Palvelusetelillä asiakas voi valita haluamansa palveluntuottajan kaupungin hyväksymien palveluntuottajien listalta. Palveluseteli on kaupungin sitoumus maksaa yksityisen palveluntuottajan hinnasta palvelusetelin arvon suuruinen summa. Loppuosa tuottajan hinnasta jää asiakkaan itsensä maksettavaksi. Jos asiakas ei halua käyttää palveluseteliä, kaupungin on ohjattava hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Palveluseteli on aina henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai käyttää johonkin muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen.

Kaupunki hyväksyy yksityiset terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujentuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää. Kehitysvammaisten palveluihin hyväksytyt palveluntuottajat löytyvät Asuminen ja asumisen tukipalvelut -kohdasta.

Tietoa palveluntuottajille löytyy kohdasta Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen