"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Osallistu ja vaikuta

Kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Palautetta voi antaa suoraan päättäjille tai viranhaltijoille niin sähköisesti kaupungin internetsivujen kautta kuin perinteisesti paperilla.

Sähköinen palautelomake

Joensuun kaupungin sivuilla on palautelomake, jolla voi antaa palautetta kaupungin palveluista tai muista kaupungin toimialaan kuuluvista asioista.

Kaupungin sivuilla on myös sivukohtainen lähetä palautetta -painike, josta aukeaa palautetta varten sähköinen lomake.

Sähköisesti lähetettyjä palautteita luetaan virka-aikana ja niihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pikaisesti.

Kuulutukset

Kuulutukset-sivulla voi seurata kaupungin julkisia kuulutuksia, joilla ilmoitetaan muun muassa kaavahankkeista, myönnetyistä rakennusluvista, hyväksytyistä taksoista, kaupunginvaltuuston kokouksista, katusuunnitelmista tai kuulemistilaisuuksista.

Kaupungin kaikki kuulutukset ja kaupunkilaisia koskevat muiden viranomaisten kuulutukset ovat nähtävillä virallisella ilmoitustaululla kaupungintalolla, osoitteessa Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.

Neuvostot

Joensuussa toimii nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, jotka edistävät eri ikä- ja erityisryhmien osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia.

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on kuntalain 23 §:n mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Päivitetty 09.05.2016