"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kaupungin organisaatio uudistuu

Uudessa Joensuussa toiminta jaetaan kolmeen alueeseen: elinvoimaan, hyvinvointiin ja kaupunkiympäristöön. Toiminnassa panostetaan kokeiluihin ja asukkaiden osallisuuteen.

Joensuun kaupunki uudistaa organisaatiotaan. Tavoitteena on mataloittaa organisaatiota sekä toiminnassa ja poliittisessa päätöksenteossa ja samalla selkeyttää johtamista.

Sote-palvelut siirtyvät Siun soteen

Joensuun ja muiden Pohjois-Karjan kuntien sekä Heinäveden sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuoden 2017 alussa maakunnallisen Siun sote –kuntayhtymän toiminnaksi. Joensuun osalta se tarkoittaa, että noin puolet henkilöstöstä ja toiminnasta siirtyy Siun soteen.

Kaupunki on aloittanut organisaatiouudistuksen, jossa määritellään, miten "soten jälkeinen" uusi Joensuu järjestää palveluita kaupunkilaisille.

Uudessa Joensuussa kolme painopistettä

Uuden Joensuun toiminta on suunniteltu jaettavaksi kolmeen alueeseen.

  • Elinvoima
  • Hyvinvointi
  • Kaupunkiympäristö

Elinvoiman alueeseen kuuluisivat muun muassa työllisyyspolitiikka, elinkeinojen kehittäminen, edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet, koulutus toisen asteen koulutuksesta ylöspäin, kansainväliset asiat ja asuntopolitiikka. Myös tapahtumapalvelut siirtyisivät nykyisen vapaa-aikakeskuksen alta osaksi elinvoiman toiminta-aluetta.

Hyvinvoinnin toiminta-alueeseen yhdistettäisiin nykyiset varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut sekä vapaa-aikapalvelut, eli kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.

Kaupunkiympäristön toiminta-alueessa jatkaisivat nykyiseen tapaan maankäytön suunnittelu, yhdyskuntatekniikka, jätehuolto, liikennesuunnittelu, joukkoliikenne, ympäristöpolitiikka, rakennusvalvonta ja pysäköinninvalvonta.

Teemoina asukaslähtöisyys, kumppanuus ja osallisuus

Kaupungin toimintaan suunnitellaan kolmea läpileikkaavaa teemaa, jotka huomioidaan kaikessa toiminnassa.

  • Asukaslähtöisyys
  • Kumppanuus
  • Osallisuus

Asukaslähtöisyys tarkoittaa esimerkiksi uusia digitaalisia palveluita, asiakasraateja ja asiakaspalautteen määrätietoista keräämistä ja saadun tiedon hyödyntämistä toimintaan. Asukaslähtöisyyden vastuu kuuluisi hyvinvoinnin toiminta-alueelle.

Kumppanuuteen kuuluisi yhteistyö yritysten ja kolmannen sektorin kanssa sekä erilaisten yhteistyön ja palveluiden kehittämisalustojen rakentaminen. Kumppanuuden vastuu olisi osa elinvoiman toiminta-aluetta.

Osallisuus olisi asukkaiden voimavarojen käyttöönottoa ja erilaisten kaupungin toimintaan liittyviin asioihin osallistumisen mahdollistamista. Tästä teemasta vastaisi konsernihallinto.

Kokeilukulttuuria ja osallistumisen keinoja

Uutta organisaatiota pohtiessa on mietitty myös sitä, millainen kaupunki Joensuu haluaa tulevaisuudessa olla. Perinteinen palvelukaupunki, vahvuuksiinsa nojaava elinkeinokaupunki vai asiakaslähtöinen ja kokeileva kaupunki.

Uudistuksessa on lähdetty siitä, että Joensuu olisi näitä yhdistävä, kokeileva ja asukaslähtöinen elinkeinokaupunki.

Myös kaupunkilaisten osallisuuteen halutaan panostaa ja kokeilla siihen uusia keinoja. Käytännössä se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaupunkilaisilta kysyttäisiin nettikyselyn avulla vaihtoehtoja vaikka jonkin pysäköintiin liittyvän ongelman ratkaisuun. Lähtökohtana on, että rohkeasti kokeillaan uusia tapoja toimia.

Päivitetty 28.10.2016

Hallintosääntö

Mitäs tykkäsit?

Auta meitä palvelemaan paremmin. Anna kommenttisi sivuston toimivuudesta!

Haluaisitko antaa myös kirjallista palautetta?

Kyllä vain! Ei tällä kertaa.

Kiitoksia palautteestasi!