"...nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa."

- Nuorisolaki 8 §

Avustukset

Joensuun Nuorisopalvelut on yhtenä kumppanina Nuorten Akatemian lanseeraamassa Itse tehty -raha toiminnassa. Tästä avustuksesta päätökset tekee Nuorisovaltuusto.
"Itse tehty on asenne.

Itse tehty tarkoittaa nuorten ryhmän itse toteuttamaa pientä tai isoa unelmaa. Nuorten, jotka eivät tyydy valmiiseen maailmaan vaan tekevät itse.

Ja jokainen nuori osaa, kun vain uskaltaa. Rohkaisijoina toimivat oman lähipiirin aikuiset kuten nuorten ohjaajat, opettajat ja vanhemmat."

Joensuun nuorisovaltuusto myöntää itse tehty rahaa Joensuun alueen nuorille heidän projekteihinsa. Katso lisää Itse tehty -verkkosivuilta ja lähetä hakemus!

Säännöt:

Mikä

 • Itse tehty -rahan tavoitteena on käynnistää nuorten uutta toimintaa.
 • Itse tehty -raha myönnetään projektille, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioima.
 • Projektin aihe on vapaa.
 • Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa.  

Mitä tarjolla

 • Itse tehty -rahan suuruus on 100–500 euroa projektia kohden.
 • Itse tehty -rahan saanut projektiryhmä voi halutessaan kertoa Itse tehty -blogissaan muille nuorille projektinsa etenemisestä. 

Kuka

 • Itse tehty -rahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme henkeä. Ryhmän nuorista suurimman osan tulee olla 13–19-vuotiaita.
 • Itse tehty -rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteysnuori, joka on yksi ryhmän nuorista. Yhteysnuoren tulee olla 13–19-vuotias.
 • Itse tehty -rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö.
 • Vastuuhenkilö täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa.
 • Vastuuhenkilö vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä yhdessä ryhmän kanssa.
 • Vastuuhenkilö voi olla ryhmään kuuluva täysi-ikäinen nuori.
   

Miten

Mihin Itse tehty -rahan saa käyttää

 • Itse tehty -raha on käytettävä siihen projektiin, johon sitä on haettu.
 • Jos projekti on suuri ja sillä on suuri budjetti, tulee Itse tehty -rahaa hakea yhteen selkeään osaan projektista.
 • Itse tehty -rahaa ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan eikä takautuvasti ennen hakemista päättyneeseen projektiin.
 • Itse tehty -rahalla tuetun toiminnan tulee olla päihteetöntä.

 

Raportointi

 • Itse tehty -rahaa saaneet ryhmät raportoivat rahan käytöstä sen myöntäjälle.
 • Rahan myöntämisestä tehtävässä sopimuksessa kerrotaan, mihin päivään mennessä ja miten raportti on toimitettava.
 • Ryhmiltä, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin.
 • Käyttämätön raha on aina palautettava.
   

 

Päivitetty 12.03.2015

 

YHTEYSTIEDOT

Ville Honkanen
Puheenjohtaja
Joensuun nuorisovaltuusto
Puh. 050 523 0906
ville.honkanen5@gmail.com


Jutta Kukkonen
Nuorisoasiamies
Puh. 050 349 5849

jutta.kukkonen@jns.fi


>Tarkemmat yhteystiedot