"Miun lempiväri on koivunvihreä"

Kunnan jätemaksut

Jätelaki velvoittaa kunnan perimään jätemaksua, jolla katetaan jätehuollon järjestämisestä kunnalle aiheutuvat kustannukset. Jätelautakunnan osakaskuntien puolesta maksut laskuttaa kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Puhas Oy.

Jätemaksujen suuruus ja maksuperusteet määritellään jätetaksassa. Taksa on voimassa Joensuun kaupungissa sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnissa.

Jätepalvelut järjestetään sekä vakinaisia asuntoja että vapaa-ajan asuntoja varten. Kunnan jätemaksua laskutetaan kaikilta asumiseen tarkoitettujen kiinteistöjen haltijoilta jätetaksan mukaisesti. Kiinteistön vähäinen käyttö tai vähäinen jätemäärä ei ole peruste jätemaksun perimättä jättämiseen.

Esimerkiksi vapaa-ajan asuntojen ja vakinaisten asuntojen erilainen käyttö on pyritty ottamaan huomioon jo jätetaksassa määriteltäessä jätemaksut. Kiinteistön jätehuollon järjestämistavan valinnalla voi yleensä vaikuttaa vuosittaisiin jätekustannuksiin. Lisätietoa jätehuollon järjestämisestä löytyy Kiinteistön jätehuolto -osiosta ja Puhas Oy:n internet-sivuilta.

Jätemaksun kohtuullistaminen

Kiinteistön haltija on jätelain perusteella velvollinen luovuttamaan jätteet kunnan järjestämään keräykseen ja maksamaan jätemaksun. Jätetaksassa maksuja määritettäessä on kiinteistöjen erilainen käyttö jo mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon. Näin ollen jätemaksuja ei yleensä kohtuullisteta eli määrätä taksasta poikkeaviksi.

Kiinteistön haltija voi ennen jätelaskun saamista hakea jätemaksuun kohtuullistamista tai 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta tehdä muistutuksen jätemaksusta. Lain mukaan maksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä voidaan harkita, mikäli maksua on pidettävä kohtuuttoman suurena ottaen huomioon kunnan jätehuoltojärjestelmän palvelutaso ja jätteen määrä. Jätelasku on maksettava, vaikka olisit jo tehnyt maksun kohtuullistamishakemuksen tai teet laskusta muistutuksen. Jos jätemaksua viranomaispäätöksellä kohtuullistetaan, palautetaan maksua päätöksen mukaisesti.

Haettaessa jätemaksun kohtuullistamista tai poistamista kiinteistön haltijan on toimitettava riittävät tiedot kiinteistöstä ja sen käytöstä. Yleensä hakemukseen on liitettävä myös perusteluita todentava liite.

Jätemaksun kohtuullistamista haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeen voi tulostaa sivun alareunasta, pyytää postittamaan jätelautakunnan toimistosta, tai hakemuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle. Päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä. Jätemaksun kohtuullistamiseen liittyviin kysymyksiin vastaavat lautakunnan toimistosihteeri, jätehuoltoneuvoja ja -suunnittelija.

Päätöksenteossa noudatettaviin periaatteisiin voi tutustua etukäteen alla olevan linkin kautta (luku 1).