"Miun lempiväri on koivunvihreä"

Kunnan jätemaksut

Jätelaki velvoittaa kunnan perimään jätemaksua, jolla katetaan jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Jätelautakunnan osakaskuntien puolesta maksut laskuttaa kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Puhas Oy.

Jätemaksujen suuruus ja maksuperusteet määritellään jätetaksassa. Taksa on voimassa Joensuun kaupungissa sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnissa.

Jätehuollon järjestämisen lähtökohtana on, että asuinkäytössä olevilla kiinteistöillä – myös vapaa-ajan asunnoilla – syntyy jätettä. Näin ollen kiinteistön vähäinen käyttö ei ole peruste jätemaksun perimättä jättämiseen. Kunnan tulee järjestää jätehuoltopalveluita riittävästi kaikkia asumiseen tarkoitettuja kiinteistöjä varten.

Jätetaksassa on huomioitu vapaa-ajan asuntojen ja vakituisten asuntojen erilainen käyttö määrättäessä jätemaksuja. Kiinteistön haltija voi valita kiinteistölle sopivimman keräysjärjestelmän kolmesta vaihtoehdosta:

a) oma jäteastia

b) kimppa-astia naapurin kanssa tai

c) poltettavan jätteen toimittaminen aluekeräyspisteeseen.

Taajamissa sijaitsevien vakinaisten asuntojen tulee liittyä kiinteistöittäiseen jätteiden keräykseen vaihtoehdon a tai b mukaan. Poltettavan jätteen aluekeräyspisteet on tarkoitettu ensisijaisesti vapaa-ajan asuntojen sekä haja-asutusalueen vakinaisten asuntojen jätehuoltojärjestelyksi.

Omaa tai kimppa-astiaa käytettäessä omilla kulutus- ja kierrätystottumuksilla voi vaikuttaa vuosittaisiin jätekustannuksiin, koska jäteastian tyhjennysvälin voi sovittaa syntyvän poltettavan jätteen määrään. Pisimmät tyhjennysvälit, joita tällöinkin tulee noudattaa, on määritetty jätehuoltomääräyksissä. Jäteastian koko kannattaa myös mitoittaa kotitalouden koon ja elämäntilanteen mukaiseksi - monilapsisessa perheessä jätettä syntyy usein huomattavasti enemmän kuin yhden tai kahden hengen taloudessa.

Jätemaksun kohtuullistaminen

Kiinteistön haltija on jätelain perusteella velvollinen luovuttamaan jätteet kunnan järjestämään keräykseen ja maksamaan jätemaksun. Jätetaksassa maksuja määritettäessä on kiinteistöjen erilainen käyttö jo otettu huomioon mahdollisuuksien rajoissa.

Kiinteistön haltija voi ennen jätelaskun saamista hakea jätemaksuun kohtuullistamista tai 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta tehdä muistutuksen jätemaksusta. Lain mukaan maksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä voidaan harkita, mikäli maksua on pidettävä kohtuuttoman suurena ottaen huomioon kunnan jätehuoltojärjestelmän palvelutaso ja jätteen määrä. Jätelasku on maksettava, vaikka olisit jo tehnyt maksun kohtuullistamishakemuksen tai teet laskusta muistutuksen. Jos jätemaksua kohtuullistetaan, palautetaan maksua.

Haettaessa jätemaksun kohtuullistamista tai poistamista kiinteistön haltijan on toimitettava riittävät tiedot kiinteistöstä ja sen käytöstä. Yleensä hakemukseen on liitettävä myös perusteluita todentava liite.

Jätemaksun kohtuullistamista voi hakea kirjallisesti, joko tulostamalla ja täyttämällä hakemuslomakkeen tai vapaamuotoisella hakemuksella. Allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle. Päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä. Jätemaksun kohtuullistamiseen liittyviin kysymyksiin vastaavat lautakunnan toimistosihteeri, jätehuoltoneuvoja ja -suunnittelija.

Päätöksenteossa noudatettaviin periaatteisiin voi tutustua etukäteen alla olevan linkin kautta (luku 1).

Lisätietoa jätemaksuista ja jätehuoltoon liittymisen vaihtoehdoista löytyy Puhas Oy:n internet-sivuilta.