"Liikuntapaikkoja kaupunki pullollaan :)"

yhteistyö liikuntapaikkojen ylläpidossa

Joensuun kaupungin strategisten linjausten mukaisesti kuntalaisia ja kolmatta sektoria kannustetaan omatoimisuuteen ja osallisuuteen. Mahdollisuuksien mukaan yhteisiä toimintoja voidaan ylläpitää yhteistyössä kansalaistoimijoiden kanssa. Liikuntapalveluissa on monia esimerkkejä siitä, kuinka urheiluseura on ottanut ylläpitoonsa liikuntapaikko sekä siitä, kuinka olosuhteita kehitetään yhteistyössä urheilutoimijoiden kanssa. Esimerkkejä löytyy mm. Mehtimäen urheilupuistosta sekä jääkentiltä.


Esimerkki: toimintamalli pukukopin ylläpitoon

Kansalaistoimijoilla on mahdollisuus ylläpitää lämmintä pukukoppia Joensuun jääkentillä yhteistyössä Joensuun kaupungin liikuntapalvelujen kanssa. Kyseisessä mallissa toimijoiden vastuut ovat seuraavat:

Kansalaistoimija

  • vuokraa pukukopiksi soveltuvan lämpimän kontin yksityiseltä toimittajalta
  • on pukukopin vastuullinen vuokraaja
  • tekee ja irtisanoo vuokrasopimuksen, vastaa kontin kuljetuskustannuksista, vuokrasta sekä siivouksesta

Joensuun kaupunki

  • osoittaa pukukopille sopivan paikan
  • kustantaa sähköt kaupungin liittymästä mikäli liittymä on saatavilla

Kolmannen sektorin toimijan hankkima pukukoppi ei siirry kaupungin ylläpitoon, mikäli toimija päättää lopettaa kopin vuokraamisen.

Katso myös vapaa-aikalautakunnan päätös, jossa käsitellään em. toimintamallia.