"pyörällä pääsee"

Liikennevalot

Joensuun kaupungilla on n. 50 liikennevalo-ohjattua risteystä ja neljät erilliset jalankulun suojatievalot. Liikennevalojen toiminta perustuu hajautettuun järjestelmään, jossa risteyskojeet toimivat itsenäisesti. Yhteen kytkettyjen ohjelmien toiminta perustuu pääkojeen antamaan ohjelmanmuutos käskyyn, jota ryhmään kuuluvat muut kojeet noudattavat.

 

Liikennevalojen suunnittelu

Liikennevalo-ohjauksen tarpeeseen vaikuttavat ensisijaisesti ajoneuvo- ja jalankulkijamäärät, liikenneturvallisuustekijät sekä paikalliset olosuhteet . Liikennevalojen asettaminen edellyttää tarveselvitystä ja suunnittelua.

Liikennevalojen yleissuunnittelu tehdään liittymän suunnittelun yhteydessä, jolloin määritellään risteyksen kaistajärjestelyt. Valojen yleissuunnittelussa määritetään valojen vaihejako ja kaistajako.

Liikennevalojen rakentamissuunnittelussa sijoitellaan pylväät, opastimet, ilmaisimet ja kaapelointi. Valojen ohjaussuunnittelussa määritetään ohjaustapa, vaihejärjestys, ajoitus ja erikoistoiminnot.

Liikennevalojen suunnittelu perustuu Tiehallinnon laatimaan LIVASU ohjeeseen.  Joensuun kaikki liikennevalot on suunnittelutettu valojen suunnitteluun erikoistuneilla konsulteilla.

Liikennevalojen suunnitelmat hyväksytään kaupungininsinöörin päätöksellä (lautakunnan delegointipäätös).

Liikennevalojen toiminnasta ja käsitteistöstä saa lisätietoja esim. Wikipediasta.

 

Liikennevalojen ylläpito

Liikennevalojen toimintaa seurataan kaupungin omistamalla Ec-trak valo-ohjausjärjestelmällä. Järjestelmä ilmoittaa tekstiviestillä havaitut viat, jotka näkyvät myös tietokoneelta. Ylläpitotehtävistä huolehtii urakoitsija, joka korjaa viat sopimuksen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä.

Liikennevalojen pienistä ohjelmointimuutoksista huolehtii Kaupunkirakennepalvelut. Suuremmat ohjelmointimuutokset suunnittelee konsultti ja tekee liikennevalojen maahantuoja.

Päivitetty 13.01.2017