"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Repokallion asemakaavan muutos ja laajennus valmisteilla

« Takaisin

Repokallio. Asemakaavan muutos koskee Hukanhaudan (15) kaupunginosan virkistysaluetta (Niittynotkonpuisto) ja Repokallion alueen asemakaavoittamatonta aluetta Repokalliontien varren asuinalue mukaan luettuna sekä yleisten teiden alueita (Hukanhaudantie ja vt 6).

Kaavaluonnosta esitellään 20.6.2018 kello 17.30 Hukanhaudan vanhalla koululla (Majakka, Sompatie 2a).

Asemakaavaluonnos on nähtävänä 14.6.–6.7.2018 kaupunkirakennepalveluissa (Muuntamontie 5), kaupungintalolla (Rantakatu 20) ja internetissä www.joensuu.fi/kaavoitus. Mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 6.7.2018 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen (sähköposti kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu).

Lisätiedot 4.7.2018 saakka: maankäytön suunnittelija Jukka Haltilahti, puh. 050 5530 353, jukka.haltilahti@joensuu.fi.

Joensuu 13.6.2018

Kaupunkirakennepalvelut, Kaavoitus


« Takaisin