"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Noljakan ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus nähtävinä

« Takaisin

Noljakan ostoskeskuksen asemakaavaa ollaan muuttamassa. Ostoskeskuksen läheisyyteen esitetään rakennettavaksi 8-kerroksinen asuinkerrostalo. Ostoskeskus säilyy ja sen kehittämismahdollisuudet turvataan. Ostoskeskus sijaitsee osoitteessa Noljakankaari 1.  

Asemakaavaehdotus ja tonttijakoehdotus ovat valmistuneet ja ne ovat nähtävinä 29.11.2018-4.1.2019 seuraavissa paikoissa:

Kaava- ja tonttijakoehdotuksista voi jättää muistutuksen viimeistään 4.1.2019 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen osoitteeseen kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu. Seuraavassa vaiheessa kaupunginvaltuusto päättää ehdotusten hyväksymisestä.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen, juha-pekka.vartiainen@joensuu.fi, puh. 050 538 0708.

Joensuu 28.11.2018

Kaupunkirakennepalvelut, Kaavoitus


« Takaisin