"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Karsikon koulun asemakaavamuutoksen luonnos nähtävänä

« Takaisin

Karsikon uuden alakoulun rakentaminen vanhan koulurakennuksen paikalle edellyttää kaavan muuttamista ja vanhan suojellun koulurakennuksen purkamista. Kimmonpuisto muuttuu koulun tontin osaksi ja lähiliikuntapaikaksi. Annikinkatua levennetään saattoliikenteen ja pysäköinnin tarpeisiin. Pauliina-kioskin tonttia laajennetaan vuokrasopimuksen mukaisesti. Päiväkodin tontin ja vanhan puurakenteisen koulun tontin käyttötarkoitukset muuttuvat asumiselle ja lähipalveluille.

Kaavaluonnosta esitellään 12.12.2018 klo 18.00 alkaen Pielisjoen koululla (Pappilantie 2).

Kaavaluonnos ja siihen liittyvä aineisto ovat nähtävinä 29.11.-19.12.2018 seuraavissa paikoissa:

Asiasta voi jättää mielipiteen viimeistään 19.12.2018 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen osoitteeseen kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Lisätietoja antaa maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen, puh. 050 315 6521, vesa.huohvanainen@joensuu.fi.

Joensuu 28.11.2018

Kaupunkirakennepalvelut


« Takaisin