"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Heinävaaran asemakaavamuutos ja laajennus lainvoimainen

« Takaisin
Joensuun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Heinävaaran asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 28.8.2017 § 93.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 27.8.2018, dnro 02461/17/4103 kumonnut valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin Heinävaaran maantie 4943 ja sen jatkeena oleva yksityistie on osoitettu maantien alueeksi merkinnällä LT.

Kaupunginvaltuuston päätös 28.8.2017 § 93 on muilta osin lainvoimainen.

Joensuu 24.10.2018

Kaupunginhallitus
Joensuun kaupunki

« Takaisin